Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

07.12.2022 11:36

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, günümüzde kamusal alanda başörtüsü bir sorun olmaktan çıkmış olsa da başı açık, başı kapalı bütün kadınların din ve vicdan özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınması için son derece önemli olduğunu belirterek, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi.

Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, günümüzde kamusal alanda başörtüsü bir sorun olmaktan çıkmış olsa da başı açık, başı kapalı bütün kadınların din ve vicdan özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınması için son derece önemli olduğunu belirterek, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 88’inci yıl dönümü nedeniyle kadın milletvekilleri ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

“TÜRK KADINI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN ÖNCE SEÇME SEÇİLME HAKKINA KAVUŞTU”

Milletvekili Aksal, Türk kadınının Belçika, Fransa, İtalya, İsviçre gibi pek çok gelişmiş ülkeden önce milletvekili genel seçimlerine katılma ve milletvekili seçilme hakkını elde ettiklerini belirterek, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde kadın hakları alanında atılan büyük adımların bir devamıydı” dedi.

“17 KADIN MİLLETVEKİLİ İLK KEZ TBMM’YE GİRDİ”

Türkiye’de kadınların siyasal hayata katılımında ilk önemli adım, 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu ile atılmış ve kadınlarımızın yerel seçimlere katılmasının önü açıldığını hatırlatan Milletvekili Aksal, “Nitekim kadınlar siyasal haklarını ilk kez 1930 yılındaki belediye seçimlerinde kullandılar. Hemen ardından Köy Kanunu’nun 20. maddesinin değiştirilmesine dair 26 Ekim 1933 tarihli Kanunun çıkarılmasıyla; kadınların köy muhtar ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkı tanındı. Kadınların milletvekili genel seçimlerinde ilk kez oy kullandığı ve aday olabildiği TBMM 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935’te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez TBMM’ye girdi, daha sonra bu sayı 18’e yükseldi ve böylece kadınlar TBMM’deki tüm milletvekillerinin yüzde 4,5’ini oluşturdular” dedi.

“AK PARTİ CUMHURİYET TARİHİNİN YÜZDE 4.5’LUK REKORUNU TEK BAŞINA KIRDI”

Meclisteki kadın milletvekili oranı yıllarca çok düşük oranlarda seyretmiş hatta bazen yüzde 1’in altına düştüğünü belirten Milletvekili Aksal, “Kadın milletvekillerinin Meclisteki temsil oranının yüzde 5’i aştığı ilk seçim 2007 milletvekili genel seçimleri olmuştur.  AK Parti 2007 seçimlerinde 31 kadın milletvekili temsili ile Cumhuriyet tarihinin yüzde 4.5’luk rekorunu tek başına kırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümetleri dönemindeki son 20 yıllık süreçte; Anayasa ve temel kanunlarımız başta olmak üzere reform niteliğinde yasal düzenlemelerle kadınların ve erkeklerin eşit siyasi haklara sahip olmasının hukuki zemini güçlendirilmiştir. “Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” esasıyla, 2002 yılından bu yana; kadınların güçlenmesine yönelik yürütülen kararlı ve istikrarlı politika ve programlar ile bu alanda çok ciddi ilerlemeler sağlamıştır” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ İMZAYA AÇILDI”

Milletvekili Aksal, 2004 ve 2010 yıllarında Anayasa değişiklikleriyle; kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı hükmü getirildiğini belirterek, şunları söyledi;

“Uzun yıllar Kadınların seçilme hakkının ve siyasi karar alma mekanizmalarına katılımının önündeki engellerden biri de başörtüsü yasağı olmuştur. 2013 yılında “kamusal alanda başörtüsü yasağını”nın kaldırılması; başörtülü kadınların başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere ulusal ve yerel siyasetteki mevcudiyetinin artırılmasını sağlayan önemli gelişmelerden biridir. Her ne kadar günümüzde kamusal alanda başörtüsü bir sorun olmaktan çıkmış olsa da Anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesinde bir düzenleme yapılması; başı açık, başı kapalı bütün kadınların din ve vicdan özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınması için son derece önemlidir. Konuya ilişkin anayasa değişikliği teklifimiz imzaya açılmış olup önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacaktır.

“KADIN SİYASAL HAYATTA EŞİT TEMSİL EDİLMELİ”

Belirtmek gerekir ki, bütün bu gelişmelere rağmen kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve yerel düzeyde temsili konusunda henüz istediğimiz yerde değiliz. Bu anlamda, kadının siyasal hayatta eşit temsili, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de üzerine eğilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Kadınların Parlamentoda ve karar alma mekanizmalarında erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesi, demokrasinin ve demokratik temsilin özünü oluşturmaktadır. Kadınların özel ve kamusal yaşama eşit katılımı önündeki engellerin, yine kadınların siyasette ve her düzeyde karar alma mekanizmalarında yer almaları yoluyla ortadan kaldırılabileceği inkâr edilemez bir gerçektir. Bu çerçevede, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için alınması gereken yasal ve idari tedbirleri tespit etmek ve bu gelişmelere öncülük etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kadınların Mecliste ve bütün karar alma mekanizmalarına artan katılımının sağlanması amacıyla, güçlü Türkiye olarak 2053 hedefleri doğrultusunda, yolumuza hızla ve kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınların, Dünya Kadın Hakları Gününü seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 88’inci yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler