Çocuk gelin sayısında azalma

17.07.2019 13:18

Çocuk gelin sayısında azalma

Türkiye’de 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam içindeki oranı, 2014 yılında yüzde 5,8 iken geçen yıl bu oran yüzde 3,8’e geriledi. Edirne’de geçtiğimiz yıl 127 kız çocuğu resmi evlilik gerçekleştirirken, ilimiz bu oranla 81 il arasında 22’inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü Dünya Nüfus Günü’ne özel Edirne’nin doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri verilerini yayınladı.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 3 BİN 885

Türkiye canlı doğan bebek sayısı, 2017 yılında 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,7’si İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 5’i Şanlıurfa ve yüzde 4,1’i İzmir’de doğdu. Edirne’de bu oran yüzde 0,3 oldu.

EDİRNE’NİN DOĞURGANLIK HIZI EN DÜŞÜK İLLER ARASINDA

Edirne’de toplam doğurganlık hızı 1,43 çocuk ile en düşük iller arasında yer aldı.Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.

ADÖLSAN DOĞURGANLIK HIZI BİNDE 18 OLDU

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de Adölesan doğurganlık hızı, 2013 yılında binde 29 iken 2018 yılında binde 19’a düştü. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 19 doğum düştü. Ülkemizde 2018 yılında adölesan doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 57 ile Ağrı oldu. Bu ili binde 54 ile Muş, binde 46 ile Şanlıurfa ve binde 42 ile Kilis izledi. Edirne ilinde ise binde 18 ile 32. sırada yer aldı. Adölesan doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise binde 4 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5 ile Rize ve Trabzon, binde 6 ile Artvin ve Bayburt takip etti.

EDİRNE’DE 127 KIZ ÇOCUK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Ülkemizde, evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken 2018 yılında bu oran yüzde 3,8’e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde, 2018 yılında Ağrı ilinin yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu. Edirne ilinde ise toplam resmi evliliklerin içinde, evlenen kız çocuk sayısı 127 (yüzde 5,6) ile 22. sırada yer aldı.

İLK EVLENME YAŞI 24,9

İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Kadınlarda 2014 yılında 24,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2018 yılında 24,8’e yükseldi.Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 27,6 ile Tunceli’nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görüldü. Tunceli’yi, 26,4 ile Rize ve 26,2 ile Artvin izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 21,9 ile Ağrı, 22,2 ile Muş ve 22,5 ile Kilis oldu. Edirne ilinde ise bir önceki yıla göre değişmeyerek 24,9 ile 28. sırada yer aldı.

İDEAL ÇOCUK SAYISI İKİ

Bireylerin yüzde 32’si istediği ideal çocuk sayısının iki olduğunu belirtti. Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre, bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde, en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 31,4’ü şartları uygun olduğunda üç çocuk, yüzde 18’i dört çocuk, yüzde 14,9’u beş ve daha fazla çocuk isterken yüzde 3,4’ü tek çocuk istediğini, yüzde 0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti. Bireylerin şartları uygun olduğunda istedikleri ideal çocuk sayısı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı yüzde 33,1 ile iki çocuk iken erkeklerin en fazla istediği ideal çocuk sayısı yüzde 31,6 ile üç çocuk oldu.

YÖNETİCİ KADIN ORANI YÜZDE 16,3

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken 2018 yılında yüzde 16,3 oldu.

Haber Merkezi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler