Doktorlar iş bırakıyor

15.12.2021 11:27

Doktorlar, bugün özlük haklarında iyileştirme getiren düzenlemenin Meclis'te bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasına tepki göstererek iş bırakma eylemi yapacak.

Doktorlar iş bırakıyor

Doktorlar, bugün özlük haklarında iyileştirme getiren düzenlemenin Meclis’te bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasına tepki göstererek iş bırakma eylemi yapacak. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, vatandaşlara seslenerek, “Edirnelilerden talebimiz acil sağlık hizmetleri dışında sağlık kurumlarına başvurmayınız” dedi. Altun, ayrıca  Omicron varyantına karşı tedbirlerin artırması gerektiğini söyledi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, dün düzenlediği basın toplantısında doktorların bugün gerçekleştireceği iş bırakma eylemi ve Türkiye’de görülen Omicron varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

“G(Ö)REVDEYİZ”

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, özlük haklarına iyileştirme getiren düzenlemesinin komisyondan geri çekilmesine değinerek, “Gerekçe olarak erteleme gösterilse de komisyon görüşmeleri boyunca iktidar milletvekilleri tarafından söylenen sözler, tasarının tamamen rafa kaldırılması niyetini göstermektedir. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak yasa tasarısının sunulan halinin kapsamının genişletilerek düzenlenmesini talep ederken mecliste bulunan tüm siyasi partiler tarafından onaylanmış bir tasarının geri çekilmesi kabul edilemez. Bu nedenle 15 Aralık Çarşamba günü (bugün) grevde, görevdeyiz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI SERVİSTE HAZIR BULUNDURULACAK AKSAMAYA YER VERİLMEYECEKTİR”

Servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hastalar için sağlık çalışanlarının hizmetlerini aksatılmayacak şekilde devam edeceği söyleyen Prof. Dr. Gürcan Altun, “Görevde, grevde olduğumuz süre boyunca; Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir. Sağlık alanında yaşanan çöküşün önüne geçmek, sağlık politikalarında ve sağlık emekçilerinin hem özlük haklarını gerileten hem de yaşamlarını günden güze zorlaştıran uygulamalara dikkat çekmek amacıyla gireceğimiz eylemlilik sürecine tüm halkımızın destek sunmasını istiyoruz. Bizler Edirne Halkı’ndan acil, tıbbi gerektiren zorunluluklar haricinde yarın sağlık kurumlarına başvurmamalarını talep ediyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarına desteklerini göstermelerini istiyoruz” dedi.

“NE İSTİYORUZ?”

Hekimler olarak taleplerini dile getiren Altun, “İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa istiyoruz. Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

“ACİL SAĞLIK HİZMETİ DIŞINDA SAĞLIK KURUMLARINA BAŞVURMAYIN”

Uygulanacak grev için kurumlara dilekçelerini ulaştırdıklarını kaydeden Altun “Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne, bütün hastane başhekimliklerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği olmak üzere dilekçe gönderdik. Türk Tabipleri Birliği tarafından alınmış olan bu eylemlik sürecinden bahsettik. Buna göre önlemlerin alınması, acil servislerdeki başvurularda personel olarak desteklenmesini istedik. Eylem süreci yarın ki aile hekimliği sistemini de kapsayan süreçtir. Edirnelilerden talebimiz acil sağlık hizmetleri dışında sağlık kurumlarına başvurmayınız” dedi.

 

“TRAKYA’DA AŞILAMA ORANIN YÜKSEK OLMASINA RAĞMEN, HASTALIK EN ÇOK ARTAN İLLER”

Edirne ve Türkiye’de sınır kapılarından gelen turistler sebebiyle esnafın ve vatandaşların bireysel tedbirlere önem vermesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Altun “Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye bir alışveriş cenneti haline geldi komşu ülkeler tarafından. Bu nedenle çok fazla Edirne’ye, Kırklareli, Tekirdağ hatta İstanbul’a uzanan, sadece Bulgaristan değil Moldova ve Sırbistan’dan dahi otobüs ve araçların geldiğini görüyoruz. Bu kadar nüfus hareketliliğine vaka sayıları hala çok yüksek. Edirne 1 hafta 100 bin nüfusa göre hastalığın en çok arttığı 10 il arasında, diğer hafta düşüyor, bir sonraki hafta tekrar çıkıyor. Yine komşu illere baktığınız zaman oran sayısı son derece yüksek. Kaldı ki Trakya Bölgesi yüksek aşılama oranına rağmen böyle. Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değildir dedik. Hastalığı hafif atlatmayı sağlıyor ancak yaşlılarda bağışıklık oluşturma düzeyi daha düşük. Ağır hastalık tablosu olmadığını söylememize rağmen aylardır kaybettiğimiz insan sayısının 180-250 arasında devam ediyor. Sadece Eylül ve Ekim arasında kaybettiğimiz insan sayısı Edirne’nin Meriç İlçesi’ne bağlı 23 köyünün toplam nüfusuna eşittir. 13 bin 500 insan kaybedildi. Lütfen tehlikenin farkında olalım. Aşılanma haricinde bireysel korunmaya da özen gösterelim” dedi.

“MASKE ÖNEMLİ”

Toplumun daha dikkatli olması gerektiğini ve maskenin önemine değinen Prof. Dr. Altun “Aşılanmada da bir kaos sürüyor. Çünkü 2 doz Çin aşısından olup başka aşı olmamış insanlar var. Bu insanlar koruma kapsamında değiller. Yine 2 doz Çin aşısı olup, 3.doz Çin aşısı olanlar var. 2 Doz Çin aşısı olup Biontech olanlar var. Sağlık Bakanlığı’nın net şekilde insanların kafalarında herhangi bir soru işareti oluşmayacak tarzda ‘aşılama programını şu aşamada bırakanlar, siz yurttaşlarımız koruma kapsamında olmaktan yoksunsunuz’ gibi net konuşması lazım. Aşılama oranları inanılmaz düştü. Türkiye’nin genel nüfusa oranla aşı yüzdesi yüzde 60. Pandemide 18 yaş üstünü alamazsınız. Tüm nüfusa göre tam aşılıların oranı yüzde 60. Delta Plus’a göre yapılan toplumsal bağışıklık oranı yüzde 85. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, maskeye özen göstereceğiz. Emekçi kesimi toplu ulaşım araçlarını, servis araçlarını kullanmak zorunda o yüzden maskeli oturacaklar. Çalışma ortamlarımızı sık havalandıracağız. Esnaf yurtdışından gelen turistlere maskesiz kimseyi almayacak” dedi.

“OMİCRON VARYANTI”

Omicron’un yayılım göstermesi durumunda insanlık için tehlike oluşturacağını dile getiren Prof. Dr. Altun, “Hastalığın bu kadar oranının yüksek olması Omicron denilen yeni bir varyantı gündeme getirdi. İki il açıklandı ancak bu iki ilden daha fazlasında ön görüyoruz. Bir hastalığın bulaş oranı ne kadar yüksekse daha fazla insan enfekte oldukça virüs yeni bir varyant geliştiriyor. Bu gelişen varyantlar bizlerin olmuş olduğu aşılara karşı dirençli varyantlar olabilir. Aşılı insanlarda ciddi hastalık tablosuna yol açabilir.  O yüzden bulaşı azaltmak zorundayız. Omicron’un bulaşıcılığının yüksek olduğundan ilk bilgiler. Fakat hasta olan bireylerdeki hastalık tablosu nasıl seyrettiği konusunda net bir bilgi yok. Umarım ki yayılmaz. Ama ağır yayılım gösterirse gerçekten bulaşıcılık açısından ağır hasta tablosu yaratırsa gerçekten dünya için, insanlar için ciddi tehlike oluşturacaktır” dedi.

“MEKANLARA KİŞİ DÜZENLEMESİ GELMELİ”

Eğlence mekanlarının tıka basa olmaması İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düzenleme yapılabileceğine işaret eden Prof. Dr. Altun, “Rezervasyonlar yapılıyorsa mekan kapasitesine göre lazım. Yoğun, tıka basa olduğunda risk altında olacaklar. Eğlence mekanlarında yiyip içiyorlar. Maskeli olmak gibi durum söz konusu değil. Damlacık yoluyla bulaşıyor” dedi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler