Dünya Çocuk Hakları Günü    

20.11.2019 10:59

Dünya Çocuk Hakları Günü    

Edirne Çocuk Hakları Derneği, çocukların haklarına uygun yaşayabilmelerinin büyüklerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Edirne Çocuk Hakları Derneği’nden, “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildiği hatırlatılarak, “Sözleşme ile çocuk hakları yer, zaman, mekân farkı gözetilmeksizin evrensel bir nitelik kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Çocuk Hakları Sözleşmesine 1995 yılında taraf oldu. Sözleşmeye uygun olarak Çocuk Koruma Kanunu çıkarıldı. Kanunlarda çocukların lehine düzenlemeler yapıldı” denildi.

Ülkemiz dahil tüm dünyadaki çocukların; anne ve babalarıyla yaşamak, anne baba yoksa devlet tarafından bakılmak, sevgi ve ilgi görmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, barınmak ve korunmak, okula gitmek ve eğitim almak, tertemiz bir çevrede yaşamak, düşüncelerini dile getirmek, barış içinde özgürce yaşamak, oyun oynamak ve 18 yaşına kadar çalışmamak, çocuk yaşta evlenmemek, saygı görmelerinin hakları olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi;

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünden bu yana 30 yıl geçmesine rağmen Çocukların hakları konusunda yeterli gelişmenin olmaması, çocuk hakları konusunda çok daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Edirne Çocuk Hakları Derneği 2016 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, çocuklara yönelik her türlü taciz ve istismarın önlenmesi, dezavantajlı ve suça sürüklenen çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların; korunması, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel alanda varlık göstermeleri ve gelişmelerinin sağlanması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla kurulmuştur.

Derneğimiz öncelikle Edirne’de yaşayan çocuklarımız için hak temelli faaliyetler yapmakla beraber dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın; çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Topluma, çocuk ve insan hakları konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırmayı önemsiyoruz.

Çocuk Haklarını tanıtma, yaygınlaştırma, yapılan uygulamaları izleme, panel, konferans, seminer vb. bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra eğiticiler için eğitim programları, afiş, broşür, sosyal reklam filmleri gibi tanıtımlar, çocuk hakları ihlallerinin izleme gibi mekanizmaların güçlendirilmesine/oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun mevzuatlar geliştirilmesi ve mevzuatların etkili ve verimli bir şekilde uygulanması konusunda gereken mercilerin dikkatini çekmeye devam etmek istiyoruz.

Yine çocuklarımızın ihtiyaç durumuna göre “Askıda Okul Giysisi Kampanyası” ile okul çocuklarına okul forması, eşofman, mont gibi ihtiyaç desteği sağlamaya ve Cezaevinde anneleriyle barınmak zorunda kalan 0-5 yaşlarındaki çocukların bez, ıslak mendil, oyuncak, giysi vb. ihtiyaçlarını sağlamaya, suça sürüklenen çocuklarımızla ilgili önleyici, çocukları destekleyici organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Bu kampanyalarda çocuklarımıza destek olan Edirneli hemşerilerimize şükran duyuyoruz.  Çocukların haklarıyla ilgili her farkındalık çalışması ebeveyn, öğretmen dahil büyüklerin katılımıyla başarılı olabilir. Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak çocuklarımızın hakları konusunda yapacağımız çalışmalarda sizlerin desteği ve katılımını çok önemli ve değerli buluyoruz.

Yardım Kampanyalarında bizi yalnız bırakmayıp çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermede desteğini esirgemeyen Edirnelilerin derneğimize katılmalarını, gönüllü olarak bizimle çalışmalarını, yaptığımız konferans, panel, seminer gibi çalışmalara katılmalarını istiyoruz. Unutmayalım; Çocukların haklarına uygun yaşayabilmeleri biz büyüklerin sorumluluğudur”

Haber Merkezi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler