Hükümet, 13 bin kişiye iş öngörüyor

07.02.2020 15:41

Hükümet, 13 bin kişiye iş öngörüyor

Bulgaristan’da Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, hükümet 2020 Ulusal İstihdam Eylem Planı’nı kabul etti.

Plan, program ve tedbirler kapsamında 12 918 işsizin çalışmaya başlamasını ve işgücü piyasasında daha rekabetçi olabilmek için 11 824’den fazla kişinin eğitime katılmasını öngörmektedir.

Orta, küçük ve mikro işletmelerde görevli 1 200 çalışanın temel becerilerdeki yeterlilik düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim verilmesi için kaynaklar öngörülemktedir. Planlanan faaliyetlerin finansmanı, aktif işgücü piyasası politikası için devlet bütçesinden sağlanan 73 milyon leva kaynaklar dahilinde olacaktır.

Planda belirlenen eylem, program, proje ve tedbirlerin uygulanması sonucunda 2020’de işsizlik oranının yüzde 4,1’e düşmesi, 20-64 yaş grubunda istihdamın ise yüzde 75’e ulaşması beklenmektedir. Sübvansiyonlu istihdam programlarına dahil olanların ücretleri, 2020’nin başından beri tam zamanlı çalışma için 610 leva olan asgari ücrete uygun olacaktır. Bu yıl İstihdam Teşviki Yasası’nın öngördüğü tedbirler kapsamında bir kişinin istihdamı için verilen işçi ücret sübvansiyonu 450 levadan 500 levaya yükseltiliyor. Yüksek öğrenimli işsizlere istihdam sağlayan işverenlere 550 leva sübvansiyon verilecek ve onların sigorta primleri karşılanacaktır. Ücretin geri kalanı işveren tarafından sağlanacaktır.

Mikro işletme kaydı yaptıran işsizlerin bağımsız olarak bir ekonomik faaliyete başlamaları için verilen destek miktarı da artırılacaktır. Onlar, onaylanmış iş kurma planlarına göre 4 000 levaya kadar destek alabilecekler. Bu miktar, bir önceki yıla göre 1 500 leva fazladır.

Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretleri 650 levadan 700 levaya yükseltilecek. Belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk yapan gençlerin maaşları 680 levadan 730 levaya, psikologların ve vaka yöneticilerinin maaşları ise 700 levadan 750 levaya yükseltilecek. Lise mezunu olan Roman asıllı arabulucuların ücretlendirilmesinde de değişiklikler öngörülüyor. Onların maaşları 600 levadan 650 levaya, yüksek eğitimli olanların ise maaşları 650 levadan 700 levaya yükseltilecek.

2020’de Ulusal Evde Bakım Hizmeti Sağlanması Programının uygulanmasına başlanacak. Program, ev ortamında kişisel bakım sağlamak için ev yardımcısı olarak çalışacak 2 400 işsize istihdam sağlayacak. Programın bütçesi, devlet bütçesi tarafından sağlanan 16,5 milyon levanın üzerinde miktardadır.
2020’de 28 ilde bölgesel istihdam programları kapsamında 1000 işsizin istihdam edilmesi planlanıyor. Güzel Bulgaristan Projesi, bu yıl 230 kişiye istihdam sağlayacak.

(http://kircaalihaber.com/)

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler