Kadın Kooperatifleri güçleniyor

30.08.2019 10:51

Kadın Kooperatifleri güçleniyor

Edirne’de Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ortak paydasında oluşturulan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü’nün” yerelde uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla toplandı düzenlendi.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 2.si düzenlenen “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü Uygulama Esasları” toplantısına Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne SGK Müdür Yardımcısı Hülya Kaynak, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüp Farsak, Edirne İŞKUR Şube Müdürü Alper Şener, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Sevgi Mert, Edirne Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri temsilcileri katılım sağladı.

Toplantısının sunumunu Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birim Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Nihan Ertan gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş; “8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Gününde Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında kadınlarımızın; Para yönetimi, gelir, harcama, birikim, tasarruf, yatırım araçları, yerli malı kullanımı, bireysel emeklilik, finansal okuryazarlık, iş hayatına daha fazla katılma, bireysel iş kurma gibi konularda etkililiklerinin arttırılması hedeflenmektedir” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünü imzaladığını hatırlatan Özbaş, “ Bu protokol ile; İş birliği konuları, Tarafların yükümlülükleri, Ortak yükümlülükler belirlenmiştir.Bunun sonucu olarak Valiliğimizin 31.07.2019 tarih ve 1910597 sayılı yazısı ile İlimizde “Kadın Kooperatiflerinin yerelde güçlendirilmesi Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bunların dışında Valimiz Sayın Ekrem Canalp’in talimatları ile Vali Yardımcımız Sayın Dr. Yusuf Güler başkanlığında ilimizde Roman Çalıştayı yapılmış ve sonrasında İl Roman Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu eylem planında da “Kadın El Emeği Pazarının” sayısısın arttırılması, Kadın Kooperatiflerinin kurulması kararı alınmıştır” dedi.

Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı, Bakanlıklar arası imzalanan iş birliği protokolü, Edirne ili Roman İl Eylem planı kapsamında temel hedefler olduğunu belirten Özbaş, “İlimizde Kadın Koopratiflerinin kurulması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü üstlenmiş bulunuyoruz. İmzalanan protokol bizlere daha çok mevcutların ziyaret edilmesi ve Eğitim faaliyetlerinin sorumluluğu yüklüyor olmasına rağmen ilimiz genelinde özellikle dar gelirli Roman Kadınlarımızın ürettiği ürünlerin pazarlanması konusunda kooperatif kurulmasını zorunlu kılmaktadır” dedi.

Gerçekleşen açılış konuşmasının ardından, Üç Bakanlık arasında imzalanan protokole istinaden Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yerelde katkı sağlayacak kamu kurumları arasında düzenlenen toplantıda; Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında işbirliği yapılması hedeflenerek, “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Edirne İli 2020 Yılı Çalışma Planı” hazırlanmış ve paydaş kurumlara düşen görev dağılımlarının değerlendirilmesinin ardından toplantı son buldu.

Haber Merkezi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler