Kira gelirleri olanlar dikkat!

09.03.2022 11:25

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cem Kürkçü, 2021 yılı kira gelirlerinin beyan ve ödeme süresinin başladığını bildirdi. Kira gelirlerinin beyanında son günün 31 Mart 2022 olduğuna dikkat çeken Kürkçü, ödemelerin iki eşit taksitle gerçekleştirileceğini söyledi.

Kira gelirleri olanlar dikkat!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cem Kürkçü, 2021 yılı kira gelirlerinin beyan ve ödeme süresinin başladığını bildirdi. Kira gelirlerinin beyanında son günün 31 Mart 2022 olduğuna dikkat çeken Kürkçü, ödemelerin iki eşit taksitle gerçekleştirileceğini söyledi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cem Kürkçü, yaptığı açıklamada, Gayrimenkul sahiplerinin 2021 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira tutarının 7 bin TL, işyeri kira tutarının ise 53 bin TL’nin üzerindeyse beyanname vermek zorunda olduklarını söyledi.

Kürkçü, meskenlerde uygulanan 7 bin TL istisnanın sadece tek mesken için olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisnanın kira gelirleri toplamına bir defa uygulanmakta olduğunu ifade ederek, “Mesken veya işyerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilmektedir. Sadece mesken kira geliri elde etmiş olsalar bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 2021 yılı içerisinde 7 bin TL üzeri mesken kira geliri yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 190 bin TL’yi geçenler de 7 bin TL’lik mesken istisnasından yararlanamazlar” dedi.

İşyeri ve mesken kirası elde edenlerin götürü veya gerçek gider yöntemini seçebileceklerini ancak götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemeyeceklerini ifade etti.

Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra yüzde 15 oranında gider indirimi uygulandığını belirten Kürkçü, şöyle devam etti;

“Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2021 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir. Kiraya verdikleri gayrimenkuller için kullandıkları kredilerin ödenmiş olan faiz kısmını gider olarak yazabilirler. Kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’ini gider gösterebilirler. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. İşyeri kira ödemelerinden kiracı tarafından mal sahibinin gelir vergisinden mahsup edilmek üzere yapılan yüzde 10 tevkifat oranı uygulaması 30.09.2021 tarihi itibari ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra yapılan tevkifat oranı yüzde 20 olmuştur. Kesintilerin beyan edilen kazanca isabet eden vergiden mahsup edilmesinde bu oranlara dikkat edilmelidir” dedi.

Kira gelirlerinin beyanında son günün 31 Mart 2022 olduğuna dikkat çeken Kürkçü, ödemelerin Mart ve Temmuz aylarının sonlarına kadar iki eşit taksitle anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden, PTT işyerlerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden kredi kartı ile yapılabileceğini belirtti.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler