Öğretmen Okulları 172 yaşında

17.03.2020 10:26

Öğretmen Okulları 172 yaşında

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, “Öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önemsendiği 172 yıl önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her zaman anımsanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz” dedi.

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 172’inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan bir Öğretmen Okulu kurulmuştur. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir” dedi.

TBMM’nin açılışından hemen sonra, Milli Eğitim Bakanlığı kurularak eğitim öğretime ayrı bir önem verildiğini belirten Özcan, “Cumhuriyetin ilanından sonra da nitelikli öğretmen yetiştirmeye önem verilmiştir. Ülkemizin kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyerek Türk insanının eğitiminde en önemli görevi öğretmenlere yüklemiştir. Türkçe Alfabenin kabulü ile başlayan harf devrimi ile Eğitim seferberliği Millet Mektepleri ile başlatılmıştır. Önce Eğitmenler yetiştirilmiş, daha sonra da 1940 yılında Türkiye’de nitelikli öğretmen yetiştirme alanında devrim niteliği taşıyan Köy Enstitüleri kurulmuştur. Köy Enstitüleri, neredeyse tüm Anadolu’nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınarak ilkokul mezunu zeki köy çocuklarının bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kurulmuştur.

1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlerin yükseköğrenim görmeleri zorunluluğunu getirdiğinden, İlkokullara Sınıf Öğretmeni yetiştirilmesi için 1974-1975 öğretim yılından itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüleri açıldı. 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürüldü. Eğitim Yüksek Okullarının süresi 1989-1990 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılarak Eğitim Fakülteleriyle birleşti ve bu kurumlar “Sınıf Öğretmenliği Bölümüne” dönüştü. Günümüzde öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan sorunlar, geçmişteki başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olmaktadır. Nitekim son yıllarda eğitimde ticarileştirme (özel okullar) ve eğitimi dinselleştirme adımları, kamusal, bilimsel, demokratik ve laik eğitim anlayışı ile temelden çelişen politika ve uygulamalar, sıbyan mektepleri ve medrese eğitimine dönmenin hesaplarının yapıldığını göstermektedir. Hele hele Öğretmen Liselerinin kapatılması, başlı başına bir faciadır ve nitelikli öğretmen yetiştirmek istenmediğini göstermektedir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Türkiye’de eğitimin ve öğretmen yetiştirme sisteminin yaratılmasında ve sürdürülmesinde önemli yerleri olan Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri gibi deneyimlerin yarattığı değerleri savunuyoruz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin hayata geçirilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önemsendiği 172 yıl önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her zaman anımsanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır”, “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözlerinin unutulmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler