“Resmi okullar niçin denetlenmiyor?”

30.09.2021 10:33

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan, “Yıllardır, resmi okullar ile özel ve vakıf yurtları denetim konusunun uzmanı olan maarif müfettişleri tarafından denetlenmemektedir” dedi.

“Resmi okullar niçin denetlenmiyor?”

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan, “Yıllardır, resmi okullar ile özel ve vakıf yurtları denetim konusunun uzmanı olan maarif müfettişleri tarafından denetlenmemektedir” dedi.

TÖS Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan, yaptığı açıklamada, pandemi günlerinde okullardan birçok vaka haberleri gelmekte olduğunu belirterek, “Akıllara hemen “Okullar yeterince denetleniyor mu?” sorusu gelmektedir” dedi.

Yıllardır, resmi okullar ile özel ve vakıf yurtları denetim konusunun uzmanı olan maarif müfettişleri tarafından denetlenmediğini savunan Özcan, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif müfettişleri tarafından özel okullar denetlenirken, özellikle resmi okullar ile özel ve vakıf yurtlarının denetim dışında bırakılması ile amaçlanan nedir? Yıllardır, Maarif Müfettişleri tarafından resmi okullarda “kurum denetimi” ve “öğretmen denetimi” yapılmaması ile eğitimde ne gibi kazanç sağlanılmıştır?” dedi.

Kontrol mekanizmasının, demokrasiyi içselleştirmiş ülkelerin olmazsa olmazı olduğunu belirten Özcan, “Kontrol, güveni arttırır. Bütün demokratik ülkelerde, başta Meclis olmak üzere, yazılı ve görsel basın, yargı, kurumlar, sendikalar, dernekler hatta bütün yurttaşlar yönetimi denetler. Çünkü, kontrolsüz güç güç değildir. Gücün doğru kullanılması için kontrol şarttır. Gücü elinde bulunduranlar, yetkili olanlar yetkileri ölçüsünde sorumlu olmalıdır. Güç (yetki) ile sorumluluk aynı ölçüde verilmelidir” dedi.

Son yıllarda, Sayıştay denetimlerinin yanında, Bakanlıklar düzeyindeki denetimlerde de bazı sorunlar yaşanmakta olduğunu belirten Özcan, şunları söyledi;

“Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki denetim anlayışı kontrolsüz güç yaratmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının, yaklaşık 5 yıl önce yeniden yapılanan denetim biriminde, liyakatsiz bir şekilde mülakatla merkeze çekilen 500 Maarif Müfettişinin ülke çapındaki bütün kurumları denetlemesi zaten olanaksızdır. Hele hele 10 yıldan fazla süredir müfettiş alımının yapılmaması ile kontrol mekanizmasının zayıflaması kaçınılmazdır. Halen 40 il’de maarif müfettişi ya hiç yoktur ya da 1 tane vardır. Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak, Milli Eğitim Bakanlığında, denetim birimindeki çift başlılığın sona erdirilmesini, acilen yeter sayıda Maarif Müfettişinin “liyakat” ile alınmasını, özellikle resmi okullar ile özel ve vakıf yurtlarının denetiminin, konunun uzmanı olan Maarif Müfettişlerince yapılmasını yetkililerin dikkatine sunuyoruz” dedi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler