Trakya Birlik yılı karlı kapattı

06.01.2022 11:06

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ortakların çıkarlarını ön planda tutarak beraberinde yapılan doğru ticari hamlelerle 2020-2021 iş yılını toplam 259 milyon 301 bin lira gibi büyük bir karla kapattıklarını söyledi.

Trakya Birlik yılı karlı kapattı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ortakların çıkarlarını ön planda tutarak beraberinde yapılan doğru ticari hamlelerle 2020-2021 iş yılını toplam 259 milyon 301 bin lira gibi büyük bir karla kapattıklarını söyledi.

Kırbiç ayrıca, hasat sonunda mubayaa edilen 278 bin 465 ton ürün bedelinin karşılığı 1 milyar 588 milyon 698 bin 839 TL tutarın tamamının ortaklara ödendiğini belirterek, 2 milyon Euro yatırımla rafine yağ üretim kapasitesini artıracaklarını ifade etti.

Trakya Birlik’in 2020-2021 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, birliğin 2020-2021 iş yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Piyasa fiyatının oluşması konusunda piyasa yapıcı konumunda olan birliğin, ekonomik anlamda çok dalgalı ve zor piyasa koşullarında üreticilerimizin alın terinin karşılığını bulması için yoğun emek ve çabalar sarf ettiğini belirten Kırbiç, zorlu bir iş yılını başarıyla tamamlandığını söyledi.

2020-2021 ayçiçek üretim sezonunda iç piyasa fiyat hareketlerinin yanı sıra dış piyasa fiyatlarının da gözlemlendiğini belirten Kırbiç, “Hükümetimizin sağladığı yerli üretimi destekleme amaçlı ithalatı düzenleyici destekler ile koordineli olarak Birliğimiz, 24.08.2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3.240 TL/ton fiyat ile avans ödemesi gerçekleştireceğini açıklamıştır. Akabinde 02.09.2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için avans ödeme fiyatını 3.550 TL/ton olarak revize etmiştir. 14.09.2020 tarihine gelindiğinde ise 2020/2021 iş yılı yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3.850 TL/ton ön alım fiyatı açıklamış olup takip eden süreçte hasat bitimine kadar 263 bin 854 ton yağlık ayçiçek tohumu mubayaa edilerek 1 Milyar 64 milyon 730 bin 979 TL ürün bedeli tutarı ortaklarımıza ödenmiştir” dedi.

“ORTAKLARIMIZDAN GELEN TALEPLERİN TAMAMI KARŞILANMIŞTIR”

Ortaklarına kullandırılan kredilerde hiçbir kısıtlama yapılmadığına değinen Kırbiç, “2020-2021 ayçiçek üretim sezonunda iç piyasa fiyat hareketlerinin yanı sıra dış piyasa fiyatları gözlemlenerek, hükümetimizin sağladığı yerli üretimi destekleme amaçlı ithalatı düzenleyici destekler ile koordineli olarak Birliğimiz, 24 Ağustos 2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3 bin 240 TL/ton fiyat ile avans ödemesi gerçekleştireceğini açıklamıştır. Akabinde 2 Eylül 2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için avans ödeme fiyatını 3 bin 550 TL/ton olarak revize etmiştir. 14 Eylül 2020 tarihine gelindiğinde ise 2020/2021 iş yılı yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3 bin 850 TL/ton ön alım fiyatı açıklamış olup takip eden süreçte hasat bitimine kadar 263 bin 854 ton yağlık ayçiçek tohumu mubayaası yapılmıştır.  Ayçiçek alım dönemini takip eden süreç içerisinde değişken ve zorlayıcı piyasa koşullarına, yüksek finansman maliyetlerine rağmen ortaklarımıza kullandırılan kredilerde hiçbir kısıtlama olmaksızın ortaklarımızdan gelen taleplerin tamamı karşılanmıştır. Uygun maliyetler ile ithal edilerek Trakya Birlik markasıyla ortaklarımızın istifadesine sunulan üre gübresi başta olmak üzere, tohum, zirai ilaç ve karma yem gibi hayvansal ve tarımsal üretim girdileri olarak toplam 660 milyon lira kredi kullandırılmıştır” dedi.

“259 MİLYON 301 BİN LİRA KARLA YIL KAPATILMIŞTIR”

Doğru ticari hamlelerle Trakya Birlik’in büyük kar ettiğini vurgulayan Başkan Kırbiç, “Trakya Birlik olarak piyasada mevcut her türlü fırsat, sıkıntılar ve olumsuz gelişmeler  göz önünde tutularak sürdürülebilir işletmeciliğin temel basiretli tacir olmanın yanı sıra ortaklarımızın çıkarlarının ön planda tutulduğu 2020/2021 iş yılını, yüksek üretim ve satış rakamları beraberinde yapılan doğru ticari hamlelerle toplam 259 milyon 301 bin lira gibi iyi bir karla başarılı bir şekilde yıl kapatılmıştır.. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“1 MİLYAR 588 MİLYON 698 BİN 839 LİRA ÜRÜN BEDELİ ORTAKLARA ÖDENDİ”

Ortaklardan sezon sonu itibariyle 278 bin 465 ton ürün satın alındığını dile getiren Kırbiç, “İçinde bulunduğumuz 2021/2022 İş yılı ile ilgili olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin olarak bilgiler paylaşmak istiyorum. Adana Bölgesi’nde 4 bin 750 TL/ton seviyelerinde işlem gören ayçiçeği fiyatları ile avans adına müteakiben bölgemizde de Ağustos ayı itibariyle 4 bin 800, 4 bin 900 TL seviyelerinden başlangıç yapmıştır. Trakya Birlik olarak 14 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 bin 100 TL/ton avans fiyat açıklanmıştır.  Bu tarih itibariyle ayçiçek mubayaamız 138 bin bin tona ulaşmış idi. Yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri göz önüne alınarak 01 Ekim 2021 tarihine gelindiğinde ayçiçek mubayaamız 272 bin tona seviyelerine ulaştığında 5 bin 400 TL/ton olarak ön alım fiyatımız açıklanmıştır. Sezon sonu itibariyle 2020-2021 İş yılı ortaklarımızdan toplam 278 bin 465 ton ürün mubayaa edilmiştir. Bunun karşılığında ortaklarımıza 1 milyar 588 milyon 698 bin 839 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza ödenmiştir” dedi.

“TÜRKİYE GENELİNDE AYÇİÇEĞİNDE TRAKYA BİRLİK’İN KATKISI KATKISI ÖNEMLİ SEVİYEDE”

Her koşulda ortaklarının yanında olmayı görev edindiklerini dile getiren Kırbiç, “Hükümetimizce alınan tedbirlerle koordineli olarak ayçiçeği üretiminin çalışma bölgemizde potansiyel tüm ekim alanlarında münavebeye uygun ekimin gerçekleştirilmesi noktasında 13 ilde faaliyet gösteren 48 kooperatifimizde üretim faaliyetlerini sürdüren, üretici ortaklarımız salgın sürecinde yaşanan olumsuz şartlara rağmen izolasyon ve kişisel koruma tedbirleri azami şekilde uygulayarak, 2020-2021 üretim sezonuna ilişkin Türkiye genelinde üretimi yapılan ayçiçeğinde Trakya Birlik’in katkısı önemli bir seviyededir. Trakya Birlik olarak tarla hazırlığından hasat edilinceye kadar her aşamada ortaklarımızın yanında olmayı görev olarak görmekteyiz. Tarımsal üretim faaliyetlerimizin yanı sıra işletmelerimizde halihazırda 600 ton günlük ayçiçeği 500 ton günlük rafine yağ, 960 ton günlük karma yem üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren işletmelerimiz sektörde faaliyet gösteren en önde kuruluşlardan biri olarak gıda arz güvenliğinin en büyük güvencelerinden olan birliğimiz yağlı tohumlar sektöründe yerli hammaddeyle mamul üretimi gerçekleştiren, en büyük milli üretici olmanın gurur ve sorumluluğu ile hareket etmektedir” dedi.

“ORTAKLARA ÜRÜN BEDELLERİNİN TAMAMI ÖDENDİ”

Trakya Birlik olarak 14.09.2021 tarihi itibariyle 5.100 TL/ton avans fiyat açıkladıklarını ve bu tarih itibariyle ayçiçek mubayaasının 138 bin tona ulaştığını ifade eden Kırbiç, “Yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri göz önüne alınarak 01.10.2021 tarihine gelindiğinde ayçiçek mubayaamız 270 bin ton seviyelerine ulaşmışken ön alım fiyatımız 5.400 TL/ton olarak belirlenmiş olup, hasat sonu itibariyle ortaklarımızdan toplam 278 bin 465 ton ürün mubayaa edilmiştir. Randıman oranı esaslı alım ile ortaklarımızın eline ton başına 5.705.-TL geçmiş olup, 1 milyar 588 milyon 698 bin 839 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza ödenmiştir” dedi.

“ÜRETİM 24 SAAT ÇALIŞMA ESASI İLE SÜRÜYOR”

Birliğin hasat sonu ile birlikte fiyatların hızla arttığı ve tedarik sorunlarının yaşandığı Ayçiçek yağında, her iki işletmesinde 24 saat çalışma esası ile üretime devam ederek, maksimum günlük üretim kapasitesi dâhilinde üretilen mamulleri piyasaya arz etmeye devam etmekte olduğunu belirten Kırbiç, şunları söyledi; “İş yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ortaklarımızdan mubayaa ettiğimiz ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek elde edeceğimiz kazancı 2021/2022 genel kurulunda ortaklarımıza takdim edebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün faaliyet ve çalışmalarımızda en büyük önceliğimiz her zaman olduğu gibi ürünlerimizin tarladan sofralarımıza gelene kadar emeği geçen tüm paydaşlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini korumak, tüketicilerimize sunduğumuz mamullerimizin üretimindeki yüksek standartlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve Ülkemiz için en temel tarım ürünlerinden olan yağlık ayçiçeği tohumunun üretiminde sürdürülebilirliğe destek vermektir” dedi.

“400 TONLUK KAPASİTEDEN 600 TONA”

2 milyon Euro yatırımla rafine yağ üretim kapasitesini artıracaklarını kaydeden Kırbiç, “Bu iş yılında da fabrikalarımızda önemli yatırımlara imza atıyoruz. Entegre tesislerinde rafine yağ üretim kapasitemizi yaklaşık 2 milyon Euro yatırımla 400 ton günlük kapasiteden 600 tona çıkarıyoruz. İthalatı tamamlanmış ve montaj aşamasına geçilmiş kapasite artışının 2022 Mart ayında devreye alınmasını planlamaktayız. Böylece rafine yağ pazarındaki liderliğimiz daha da pekiştirerek büyümeye yönelik kapasiteye ulaşmış olacağız. Birliğimizin geleceğin sağlam temeller üstüne oturtmak amacıyla tüm imkan ve kabiliyetle çalışmaya devam etmeliyiz. Bu çerçevede ortaklar, çalışanlar ve yöneticiler olarak bu çalışmalarda bugünkü gibi bir ve beraber olduğumuz sürece birliğimiz Türk kooperatifçiliğinin parlayan yıldızı ve yüz akı olmaya devam edecektir. Bu yatırımların yanı sıra birliğimizin iş modelini ve hizmet kalitesini geliştirecek, bilişim alt yapısını yenileme yatırımlarımız hızla devam etmektedir” dedi.

Ardından 332 temsilciden 294 temsilci katılım sağladığı genel kurula geçildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Durgut Ersoy, Başkan Yardımcılığına Levent Kızıltan, katip üyeliklere ise Muzaffer Borucu ve Hakkı Çetin seçildi.

Divan heyetinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunarak oy birliği ile kabul edildi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler