Bulgaristan’dan emekli maaşı alanlar dikkat !

11.08.2019 11:31

Bulgaristan’dan emekli maaşı alanlar dikkat !

Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ), Türkiye’de ikamet eden ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan Bulgaristan vatandaşlarının yılda iki kez olmak üzere sağ olduklarına dair onaylı beyanname sunmaları zorunluluğunu getirildiği açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bulgaristan’dan emekli olanlar, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki defa bizzat Türkiye’de onaylattıkları belgenin aslını Sofya’da bulunan NOİ’ye ulaştırmaları gerekeceği belirtildi. (гр. София, 1303, бул. “Александър Стамболийски” № 62)

Beyannamesi 10 Ağustos ve 10 Şubat tarihlerine kadar NOİ’ye ulaştırılmayan kişilerin emeklilikleri kesileceği vurgulandı. Emekli maaşı ödemeleri hayatta olduklarına dair beyanname ulaştıktan sonra yenileneceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada beyanneme onaylama yetkisi olan resmi makamlar, Bulgaristan’ın Türkiye’de görevli olan Büyükelçi ve Konsolosları, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye’nin mevzuatında belirlenen belediye başkanları, muhtarlar, valiler, notaryus gibi diğer görevliler olarak belirlendi.

Hayat olduğunu ispatlayan beyannamenin örneği, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) web sitesinde bulunmaktadır. Arzu edernler şu linkten ulaşabilirler: http://www.noi.bg/forusers/forms/114-ermdforms/decllive

Bakış.bg

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler