Vergi uygulamalarında yeni dönem

24.12.2019 10:31

Vergi uygulamalarında yeni dönem

1 Ocak 2020 itibariyle işletmelerde e-fatura, e-defter ve e-arşiv’e geçiş zorunluluğu başlıyor. Yeni düzenleme ile tasarrufların artması, kayıtdışılığın engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süreler saklanmasının önü açılıyor.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek elektronik belgeler hakkında bilgi verdi.

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin, 1 Ocak 2020’den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklarını belirten Başkal, “2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için ise zorunluluk 1 Temmuz 2020’de başlayacak” dedi.

“E-FATURA İÇİN 1 OCAK 2020”

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, “Elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler ile ilgili uygulamanın takvim anlamında nasıl olacağına ilişkin açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ve Vergi Dairesi Başkanlığımızın internet sitesinde takvimlendirilmek suretiyle açıklanmıştır. Yaklaşık 6 sayfalık bir geçiş ile ilgili bir takvimden bahsedilmektedir. Burada uygulanacak elektronik belgenin ismi örnek olarak elektronik fatura, geçiş zorunluluğunun kapsamı örnek 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı veya satışları ile gayri safi iş hasılatı 10 milyon lira ve üzeri mükellefler dayanağı 454 seri no’lu vergi usul genel tebliğ zorunluluğa geçiş tarihi açıklaması yapılmıştır. Bununla ilgili açıklamalarda ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Burada bizim üzerinde duracağımız hususlardan bir tanesi de 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayri safi iş hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler 509 seri numaraları vergi usul kanunu genel tebliği kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. E-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil olacak olan mükellefler e-Fatura mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar 509 sıra numaralı vergi usul genel kanunu tebliği kapsamında hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1 Ocak 2020’de 1 Ocak 2020’den sonra E-Fatura kapsamına dahil olanlar ise fatura uygulamasına geçilen tarihte e-arşiv faturaya geçeceklerdir. E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler için en önemli konu, e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olamayanlara düzenlenecek olan faturaların vergileri dahil toplam tutarı 30 bin lirayı aşanlar 509 seri no’lu vergi usul kanununda belirtilen tebliğ kapsamında 01.01.2020’den itibaren e-Arşiv uygulamasına geçilmek zorunda değil. Sadece belirtilen tutarın aşılması durumunda fatura ve e-arşiv fatura olarak portallar üzerinden düzenlenecektir. Bu portallardan yararlanabilmek içinde e-defterden gerekli şifreler girilerek işlemler yapılıyor. Bunun çıktısı da mükelleflere verilecektir”dedi.

Erkan Ekşi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler