AB, Atık ve Su Sistemi Projesi’ni büyütüyor

18.12.2020 12:36

AB, Suriyelileri ve ev sahibi toplumu desteklemek üzere, Güneydoğu Anadolu’da yürütülen Atık ve Su Sistemi Projesi'ni büyütüyor.

AB, Atık ve Su Sistemi Projesi’ni büyütüyor

AB Türkiye Delegasyonu bugün, AFD (Fransa Kalkınma Ajansı) tarafından uygulanmakta olan atık ve su projesini büyütüyor.

Bu proje güneydoğu Anadolu bölgesindeki farklı kentlerin katı atık, su tedarik ve atık su sistemlerinin inşasını ve rehabilitasyonunu amaçlıyor.

Bu yeni taahhütle birlikte projenin toplam maliyeti 278 milyon Avroya ulaşıyor.

Projenin imza törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AFD Türkiye Ofisi Başkanı Serge Snrech ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro katılıyor.

PROJENİN AMACI

Proje Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da katı atık, su tedarik ve atık su sistemlerinin inşasını ve rehabilitasyonunu; mülteci sayısının yüksek olması dolayısıyla durumdan etkilenen kentlerde yaşayan nüfusun tamamına temiz su ve temiz bir çevre sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında:

• 900,000 kişi güvenli yönetilen sudan faydalanacak;

• 2,3 milyon kişiye verilen katı atık hizmetleri iyileştirilecek;

• Yılda yaklaşık 22 milyon metre küp içme suyu tasarrufu sağlanacak (sızıntı vs. sorunların giderilmesi yoluyla);

• Yılda yaklaşık 4.5 milyon metre küplük arıtılmamış suyun çevreye akıtılması engellenecek.

Toplamda 8 belediye ve il, 19 alt proje uygulayacak.

Fiziki yatırımlara paralel olarak sağlanacak teknik destek ve kapasite geliştirme yararlanıcıların uzmanlığını geliştirecek olup inşaat işleri, ekipman ve operasyonda optimal kalitenin garantisi haline gelebilecektir.

AFD, ILBANK (İller Bankası) ve tüm yararlanıcı belediyelerle bunların atık ve atıksu İdareleriyle yakın şekilde çalışacak. AFD aynı zamanda 63 M Avro tutarında krediyle ve ilave tutarın yaklaşık %50’si ile projeye katkıda bulunuyor. Bu anlamda proje yenilikçi bir yaklaşımı benimsiyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tören münasebetiyle şunları ifade etti: “AB’nin, pandemiden dolayı zorlu koşullar altında da olsa bu sözleşmenin imzaya hazırlanması sürecinde Türkiye’deki tüm muhataplarıyla (Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Ofisi, İLBANK ve tüm yararlanıcılar) ve AFD ile ciddi bir kararlılık ve yüksek bir  işbirliği anlayışı içerisinde çalıştığını vurgulamak isterim. Türkiye’nin mülteciler ve ev sahibi toplumlara destek olma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla 6 milyar Avro bütçeli Türkiye’deki Mültecilere Yardım Programı kapsamındaki projelere ilişkin tüm sözleşmelerin bu yıl sonuna kadar imzalanmasını sağlamak üzere yoğun bir tempoyla çalışıyoruz.”

ARKA PLAN

TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLER İÇİN MALİ YARDIM PROGRAMI (FRIT)

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale sürecinde Türkiye’ye destek olmaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB’nin orta ve uzun vadeli desteğe yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir. Ocak 2016’da Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı-FRIT’in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

Program aracılığıyla, eğitim, sağlık, altyapı, göç yönetimi, sosyo-ekonomik kalkınma ve insani yardım gibi temel alanlarda destek sağlamak suretiyle hem mültecilere hem de ev sahibi toplumlara yardım amacıyla 6 milyar Avro taahhüt edilmiştir.

AB’NİN BELEDİYE HİZMETLERİ ALANINDA SURİYELİLERE VE EV SAHİBİ TOPLUMLARA DESTEĞİ

Bu sözleşme, AB’nin FRIT kapsamında belediye altyapısı alanında yaptığı toplam 380 milyon Avroluk taahhüt için imzalanacak dördüncü ve son sözleşmedir.

Mülteci akını nedeniyle meydana gelen ciddi nüfus artışı, bilhassa Türkiye’nin güneydoğusundaki illerde belediye altyapısı üzerinde önemli bir baskı oluşturmuştur. Bu küresel projenin amacı, söz konusu illerde belediye altyapısı yapımını ve/veya rehabilitasyonunu desteklemektir. Su temini ve atık su sistemleri, katı atık tesisleri ve kapsayıcı rekreasyon altyapısı alanlarında kapasitenin arttırılması ile gereken hallerde, bunlara eşlik edecek yumuşak önlemlerin (soft measures) hayata geçirilmesi (yatırımların kalitesi ve sürdürülebilirliği, belediyelerin ve Türk ortakların kapasitelerinin arttırılması) proje öncelikleri arasında yer almaktadır.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler