“Çocuklarda kültürel farkındalık, dil öğrenimi ile gelişiyor”

07.03.2023 13:43

Çocuğunuzun kültürel gelişiminde İngilizce'nin önemi.

“Çocuklarda kültürel farkındalık, dil öğrenimi ile gelişiyor”

İngilizce, bir çocuğun kültürel farkındalığının gelişiminde hayati bir rol oynar. Sadece dünyada en çok konuşulan dil değil, aynı zamanda farklı kültürler ve toplumlar arasında bir köprü görevi de görüyor. İngilizce konuşma ve anlama becerisi, çocuklar için kültürlerarası anlayış ve kişisel gelişim açısından birçok fırsatı beraberinde getirebilir.

Değişim çağında yaşıyoruz. Bilimde, teknolojide, ekonomide, politik sistemlerde ve göç kalıplarındaki bu değişiklikler, özellikle internet kullanımının yayılması ile birlikte, farklı kültürlerden insanlarla giderek daha fazla etkileşime girdiğimiz bir dünya yarattı. Öğrencilerin yeni dile yönelik kültürel farkındalık düzeyleri, dil pratiği ve performansları üzerinde derin bir etki gösteriyor. Dolayısıyla kültürler arası iletişimde ana dili konuşanlarla başarılı bir etkileşim sağlamak için tek başına dil bilgisinin yeterli olmadığı açıktır. Kültürel hataların etkisi dilsel hatalardan daha ciddi olabilir çünkü bu hatalar ana dili konuşanlar ile yabancılar veya onu öğrenenler arasında yanlış anlaşılmalara ya da kötü duygulara neden olma eğilimindedirler.

4-12 yaş arası çocuklara yönelik Online İngilizce Okulu Novakid olarak bu yazımızda yeni bir dil öğrenmek ile çocukta bilinç gelişimi arasındaki ilişkiyi, çocukta kültürel farkındalığın gelişmesinde İngilizce öğrenmenin önemini ve İngilizcenin çocuklarda kültürel farkındalığın artırılması ve geliştirilmesine etkisini tartışıyoruz.

“YENİ BİR DİL ÖĞRENMEK İLE ÇOCUĞUN KÜLTÜREL FARKINDALIĞININ GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ”

Yunnan Üniversitesi-Çin’de yapılan bir araştırma dil ve kültür arasında güçlü, karmaşık ve çok yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Dil, insanların ortak inançlarını, değerlerini ve geleneklerini sözlü veya yazılı olarak aktarmaları nedeniyle kültürün önemli bir parçasıdır. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir kültüre açılan bir pencere sağlar, hatta bazı uzmanlara göre dili tam anlamıyla öğrenebilmek de kültürünü tanımaktan geçiyor.

Örneğin, yeni bir dil öğrenirken, bir çocuk bu dildeki insanların kültürüne özgü çeşitli terim ve ifadelere maruz kalır ve bu ifadeler çoğunlukla anlamını yitirmeden kelimesi kelimesine çocuğun ana diline çevrilmez, bu da çocuğa yeni bir kültür hakkında fikir verebilir. Mantığını, hikayesini anlayarak öğrenmesini sağlayabilir. Ayrıca, yeni bir dil öğrenmek, ana dilde bulunmayan çeşitli edebi ve kültürel eserlere erişmeye de yardımcı olur. Ayrıca bu, dili konuşan insanların kültürü, gelenekleri ve tarihi hakkında daha derin bir anlayış kazanmanın harika bir yolu olabilir.

Dahası, yeni bir dil öğrenmek, kişinin farklı kültürlerden insanlarla arkadaşlık ve etkileşim kurma yeteneğini de geliştirir. Aynı zamanda iletişim ve anlama engellerini yıkmaya yardımcı olarak farklı geçmişlerden insanlarla ilişkiler kurmayı kolaylaştırır. Ek olarak, yeni bir dil öğrenmek, farklı kültürlerden insanlarda empati ve anlayış duygusunu geliştirmeye de yardımcı olur. Çocuğun kendini başkasının yerine koymasına ve dünyayı farklı bir perspektiften görmesine yardımcı olur.

“BİR ÇOCUĞUN KÜLTÜREL FARKINDALIĞINI GELİŞTİRMEDE İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN ÖNEMİ”

* İngilizce, dünyada en çok konuşulan dildir. British Council’e göre, 1,5 milyardan fazla insan ingilizce konuşuyor ve bu da onu dünyanın en çok konuşulan dili yapıyor.

* İngilizce uluslararası iletişim dilidir. İngilizce diplomasinin resmi dilidir, aynı zamanda medyada ve internette en yaygın kullanılan dildir.

* İngilizce konuşma becerisi kültürlerarası farkındalığı ve kapsayıcılığı geliştirir. İngilizce öğrenen çocuklar farklı kültürlere ve düşünme biçimlerine maruz kalırlar, bu da onların daha açık fikirli olmalarına ve diğer kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

* İngilizce öğrenmek kültürlerarası iletişimi geliştirir. Çocukların farklı gelenek, görenek ve inançlarla tanışmalarına yardımcı olabilecek diğer kültürlerden insanlarla iletişim kurmalarını sağlar. Çağımızda ve internetin de varlığıyla kültürel etkileşim bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Artık Novakid gibi eğitim platformlarından birine kayıt olarak evinizin konforunda çocuğunuza ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler ile etkileşime girme farklı kültürleri tanıma imkanı sunabilirsiniz.

* İngilizce öğrenmek, çocuklara çeşitli kültürel kaynaklara erişim sağlar. Çocukların farklı kültürlerden kitap okumalarına, film izlemelerine ve internete daha fazla bilgiye erişmelerine olanak tanır, bu da bakış açılarını genişletebilir ve farklı kültürleri anlamalarına yardımcı olabilir.

İNGİLİZCENİN VE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLIĞI

İngilizce, ana dil olarak konuşulduğu ülkelerin sınırlarının ötesine yayılmış evrensel bir dildir. Günümüzde, farklı kültürlerden ve geçmişlerden insanlar arasındaki iletişim için ortak bir dil olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu özellikle yazılı kaynaklar söz konusu olduğunda geçerlidir. İngilizce, edebiyat, eğitim ve medya dahil olmak üzere birçok alanda baskın bir dil haline geldi, bu da İngilizce yazılmış birçok kaynağın tüm dünyada bulunabileceği anlamına geliyor.

Örneğin, İngiliz Dili Edebiyatı birçok ülkede yaygın olarak mevcuttur ve çok çeşitli kültürleri ve konuları kapsar. Shakespeare, Dickens ve Austen gibi İngiliz edebiyatının birçok klasiği birçok dile çevrildi ve tüm dünyada yaygın olarak okunuyor. Ayrıca kültür, tarih ve bilim gibi çeşitli konularda İngilizce kitaplar dünyanın dört bir yanındaki kitapçılarda yaygın olarak bulunmaktadır.

Eğitim, sosyo-kültürel ve bilimsel araştırmalar alanında, bilimsel dergi ve araştırma makalelerinin çoğu İngilizce olarak yazılmaktadır, bu da birçok ülkedeki öğrenci ve araştırmacıların kendi alanlarındaki en son bilgi ve araştırmalara erişebilmeleri için İngilizceye hakim olmalarını gerekli kılmaktadır. Ayrıca ders kitapları, ders planları ve çevrimiçi kaynaklar gibi birçok eğitim kaynağı İngilizce olarak yazılmakta ve öğrenciler için zengin bilgilere erişim sağlanmaktadır.

Medyada da İngilizce, dünyada en çok konuşulan dil, internetin dili ve dünyadaki çoğu haber kuruluşunun dilidir. İngilizce haber ve eğlence kaynaklarına televizyon, radyo ve internet üzerinden yaygın olarak erişilebilir, bu da tüm dünyadaki insanların İngilizce olarak üretilen bilgi ve eğlence materyallerine erişebildiği anlamına gelir ve bu bağlamda da kültürel farkındalığın gelişimi için dil çok önemlidir.

Sonuç olarak, İngilizce konuşma ve anlama becerisi, çocukların kültürlerarası anlayışı ve kişisel gelişimi için esastır. Kültürlerarası farkındalığı, iletişimi ve çeşitli kültürel kaynaklara erişimi geliştirir. Bir çocuğun kültürel farkındalığının gelişiminde İngilizce öğrenmenin önemi yadsınamaz. Çocuklar İngilizceye ne kadar erken maruz kalırsa, geleceğin farklı ve birbirine bağlı dünyasında yol almak için o kadar donanımlı olacaklardır.

Novakid Hakkında

Novakid, 2017 yılında Silikon Vadisi’nde (ABD) kurulmuş, çocuklar için online İngilizce dersler sunan bir okuludur. 2.700’den fazla deneyimli ve nitelikli öğretmen, Novakid tarafından geliştirilen etkileşimli online platform aracılığıyla 4 ila 14 yaş arası çocuklara İngilizce öğretmektedir. 2021’de yaklaşık 70.000 aktif öğrenciyle 2,4 milyondan fazla ders gerçekleştirilmiştir.

J’son & Partners Consulting’e (2021) göre Novakid ESL platformu, Avrupa’da kendi segmentinde liderdir. 2021’de Novakid, The Org’un Gelişmekte Olan En İyi 50 Eğitim Teknolojisi Şirketinden biri seçildi. HolonIQ, Novakid’i 2021’de Avrupa’nın En Umut Vaat Eden 100 Girişimi listesine dahil etti. Haziran 2022’de Novakid, EdTech Breakthrough Awards 2022’de “Overall Language Learning Company of the Year” kategorisinin galibi seçildi.

Web sitesi: https://www.novakid.com.tr/

 

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler