‘Hukukun Üstünlüğü’ konulu raporunu yayımladı

07.10.2020 15:29

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyesi 27 devlette hukukun üstünlüğüne ilişkin durumun analiz edildiği 2020 yıllık raporunu yayımladı.

‘Hukukun Üstünlüğü’ konulu raporunu yayımladı

http://milletgazetesi.gr’de yer alan haber de, AB Komisyonu’nun ilk kez hazırladığı ve Avrupa Komisyonu’nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve Adalet Komiseri Didier Reynders tarafından açıklanan raporda birçok üye devletin temel bazı standartları karşılamada eksikleri bulunduğu kaydediliyor.

AB’nin temel haklar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı olduğunun altının çizildiği raporda, AB üyesi devletlerin bazılarının yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele tedbirleri ve kuvvetler ayrılığı gibi temel konularda AB standartlarını tam olarak karşılamadıkları not ediliyor. Raporda, AB üye devletlerinin giderek otoriter hale geldiği yönündeki endişeler dile getirilirken Macaristan ve Polonya’daki hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ile ilgili olumsuz gelişmelerin kaygı verici olduğu belirtiliyor.

Yunanistan’da adalet sisteminde kalite ve etkinlikle ilgili sorunlar devam ediyor

Raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde Yunanistan’da üç ekonomik uyum programı bağlamında önemli sayıda adalet reformunum kabul edildiği belirtilerek, bu reformların mahkemelerin yapısındaki değişiklikler, mahkemelerin yönetimini geliştirmek için tedbirler, mahkemelerde bilgi teknolojisi kullanımının artırılması ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının desteklenmesine yönelik olduğu ifade ediliyor. Ancak uygulamanın karışık sonuçlar verdiği ve adalet sisteminde kalite ve etkinlikle ilgili sorunların devam ettiğinin kaydedildiği raporda, somut sonuçlara ulaşmak için reformların etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yunanistan’da anayasanın ifade özgürlüğü ve kamuya açık bilgiye erişim hakkının korunmasını öngördüğü ancak medya kuruluşlarının mülkiyetine dair şeffaflığın sağlanması ile ilgili bazı şüphelerin bulunduğunun not edildiği raporda, gazetecilik mesleğinin profesyonel standartlarda ifa edilmesinin önünde engel teşkil eden yetersiz mekanizmaların ve gazetecilerin ekonomik ve mali krizden kaynaklanan istikrarsız çalışma koşulları ile ilgili endişelerin sürdüğü kaydediliyor.

Raporda Yunanistan’da kuvvetler ayrılığının uygulanmasında bazı zorluklar yaşandığı belirtilerek, özellikle son yıllarda yasaların çıkarılma sürecinin bilhassa ekonomik ve mali krizin sonuçları nedeniyle ciddi bir baskı altında bulunduğu ifade ediliyor. Raporda ayrıca Yunanistan’da sivil topluma dair özel bir çerçevesinin bulunmadığı not edilerek, göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sahada sivil faaliyet alanlarının daraldığı yönünde endişelerini dile getirdikleri kaydediliyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı (ABTTF) Halit Habip Oğlu, “Özellikle son yıllarda hukukun üstünlüğü konusu AB’nin gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. AB üyesi bazı devletlerin demokrasi ve hukuk değerlerinden uzaklaşması AB Komisyonu’nu bu raporu hazırlamaya yöneltmiştir. Ülkemiz Yunanistan’da da hukukun üstünlüğü ile bağlantılı olarak sivil toplum ve medya özgürlüğü alanında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ülkemiz tarafından on iki yılı aşkın bir süredir uygulanmamaktadır. Yakın geçmişte Batı Trakya Türk toplumuna ait gazeteler Yunanistan tarihinde daha önce görülmemiş yüksek para cezalarına çarptırılmıştır. Yine hükümet koronavirüs salgını hakkında vatandaşları bilgilendirme kampanyası kapsamında medya kuruluşlarına mali destekte bulunurken Batı Trakya Türk basınına hiçbir ödeme yapılmamıştır. Tüm bunlar Batı Trakya Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve dışlamanın somut örnekleridir. ABTTF olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan bu raporun içeriğine etki edebilmek amacıyla Komisyon ve Avrupa Parlamentosu nezdinde lobi çalışmaları yapacağız” dedi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler