Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu

06.12.2020 11:52

Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) koordinasyonunda Trakya Dış Ticaret Platformu kuruldu.

TRAKYAKA’dan yapılan açıklamaya göre, platformun yönetim kurulu toplantısı ajansın merkez binasında yapılarak, yönetim kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı gerçekleştirildi.

Platformun kuruluş amacının Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve bölgenin dış ticaret konusunda daha etkin yer alması için çalışmalar yürütmek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Dış Ticaret Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ören, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinde kurulu tüzel kişiliğe sahip firmaların dış ticaret konusunda donanımlarının arttırılması amacıyla platformun kurulduğunu belirtti.

Ören, Türkiye’de ve Trakya’da Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tek başlarına ihracatta kalıcı bir başarı sağlamaları için iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektiğini aktararak şunları kaydetti:

“KOBİ’ler güçlerini ve deneyimlerini bir araya getirerek ve ihracatlarını tek elden yürüterek daha çok başarılı olma şansına sahiptirler. İhracata yönelmek isteyen KOBİ’lerin özellikle sermaye ve bilgi yetersizlikleri ortak girişimleri zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ihracat stratejisinin tespitinde bu gerçeğin göz önüne alınması ve işbirliğine gidilecek alanlar için uygun ortamlar ve örgütler oluşturulması ve bu yöndeki girişimlerin desteklenmesini sağlamak, KOBİ’leri ölçek ekonomisinden yararlandırarak, onların mal ve hizmet tedarik maliyetlerini düşürmek, finansman sorunlarını çözmek, yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonlarını kurmak üzere oluşturacak organizasyonların KOBİ’lerin küresel pazarlarda rekabet etme güçlerini artıracağı bir gerçektir. Biz bu amaçla bir araya gelen işletmeler olarak Trakya dış ticaretinin artırılması için gerekli işbirliği ve çalışmaları yapmak karar ve azmindeyiz”

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de platformun kurulmasının Trakya dış ticaretine önemli bir ivme katacağını belirterek, “Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezini, Trakya’da faaliyet gösteren, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış, ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara, ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla kurduk. Burada işin STK ayağını Trakya Dış Ticaret Platformunu kurarak sağlamış olduk. Kamu, özel sektör ve STK ayakları oluşturulan Trakya’da dış ticaretin önümüzdeki yıllarda daha büyük mesafeler almasını ve daha da büyümesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler