“Yapılan düzenleme ile azınlık insanı yok sayılmaktadır”

19.10.2020 16:12

“Yapılan düzenleme ile azınlık insanı yok sayılmaktadır”

http://milletgazetesi.gr’de yer alan haber de, Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği yaptığı açıklama ile Gümülcine ve İskeçe Medreselerindeki Encümen Heyetlerinin yetkileri ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin azınlık insanını yok saymak anlamına geldiğini belirterek, burada bir seçimden söz etmenin mümkün olmadığını, başkanı ve sekreteri tayinle belirlenen bir encümen heyetinin bağımsız karar almasının imkansız olduğunu ifade etti.

Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği’nin açıklaması aşağıdaki gibidir:

“Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği olarak Gümülcine ve İskeçe Medrese Ortaokul ve Lise’leri encümenlerinin seçimini düzenleyen 4713/2020 sayılı yasa ve devamında  2.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan 131191 sayılı Eğitim Bakanı Kararı ve 05.10.2020 tarili resmi Gazetede yayınlanmış olan 131018 sayılı Eğitim bakanı kararları ile medreselerin  encümen seçimleri ilan edilmiş ve prosedürün nasıl olacağı belirlenmiştir. İş bu yasa ve akabinde çıkan Bakan Kararları Medreseleri diğer  Azınlık Okullarından ayırmış ve belirsiz bir  statü ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki adımın yüzyıllardan beri azınlık okulu olan medresenin devlet okulu statüsüne sokmakmıdır? Dernek Yönetim Kurulu yapılanları endişe ile izlemektedir. Bu yapılanlar hukukun güvenilirliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Burada akla gelen sorular şunlardır:

Azınlığın Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan eğitim hakkı görmezden gelinerek hatta hiçe sayılarak atılmış olan bu adımın iyi niyetli bir adım olmadığına inanıyoruz çünkü, çıkan bu yasa ve Bakan kararları medreselerin işleyişi ile ilgili hukuki bir yararı yoktur. Peki bu yeni uygulamanın medreselere faydası yok ise  kime faydası vardır?

Yapılan düzenleme ile okulun sahipleri olan Encümenler, veliler ve azınlık insanı yok sayılmaktadır. Burada bir seçimden söz etmek asla mümkün değildir. Başkanı kanunla tayin edilen, sekreteri kanun ile tayin edilen bir kurulun bağımsız karar alması beklenebilir mi?

Medreseleri diğer azınlık okullarından ayırmak hangi hukuki gerekçe ile yapılmıştır? Neden böyle bir düzenlemeye gidilmiştir? Medreseler Azınlık okulu değil midir?

Demokrasiye, eğitim hakkına, insan haklarına, sorumluluk anlayışına, seçme ve seçilme hakkına müdahaleyi, neyle ve nasıl izah edeceğimizi bilemiyoruz. Bir yandan 2500 yıl önce yaşamış Sokrates’i temsili bir mahkeme ile berat ettirirken bugün yapılanın daha demokratik daha özgürlükçü bir yaklaşım olduğuna nasıl ikna olacağız.

Azınlığın bir kurumu olan Medreselere yapılan bu uygulamanın diğer azınlık okullarının da başına gelmeyeceğinin garantisi olarak elimizde ne var?

Daha üç(3) ay önce Medreseler Encümen Heyetleri diğer Azınlık okulları ile birlikte 62092/2002 sayılı Bakan Kararına tabi iken, ne değişti? Hangi mesnetsiz gerekçe ile sadece Medrese Encümenlerini ilgilendiren bir düzenleme yapıldı?

Eğer hukuk devletinde yaşıyorsak , İSONOMİA ve İSOPOLİTİA varsa, birilerinin çıkıp bu sorulara cevap vermesi gerekmektedir.

Bizler Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği olarak, azınlığın bir eğitim kurumu olan Medreselere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki dayanağı olmayan  uygulamayı  reddediyoruz . Gümülcine Medrese -i Hayriye Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nu ve dahi veli ve öğrencilerini bu haklı davalarında sonuna kadar destekliyoruz.

Medrese-i Hayriye’nin bu haklı mücadelesinde, hukuk çerçevesinde ve derneğimizin yasal sorumluluğu içerisinde, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz”

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler