Devrim yasaları vazgeçilmezdir

04.03.2020 09:59

Devrim yasaları vazgeçilmezdir

ADD Edirne Şubesi Başkanı Celil Özcan, 3 Mart 1924’ün Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değinerek, “Bu tarihte yasalaşan üç önemli kanun çağdaş, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısının temelini oluşturmuştur” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Edirne Şubesi, 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılmasının yıl dönümü nedeniyle toplantı düzenlediler.

DEVRİM YASALARI YAŞAMSAL VE VAZGEÇİLMEZDİR!

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan dernek binasında düzenlediği toplantıda 3 Mart 1924 yılının Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, “Bu tarihte yasalaşan üç önemli kanun çağdaş, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısının temelini oluşturmuştur. “Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması, Eğitim ve Öğretim Birliği Yasaları” çağdaş toplumun, laik ve bilimsel eğitimin şartıdır. Çağdışı kalmış bir devlet sisteminin yıkılışıdır. Böylece, toplumu ve devleti din kuralları yerine, gelişen ve sürekli değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, akla ve bilime uygun yönetme esası benimsenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapıya kavuşması yolunda ileri bir adım atılmıştır. Cumhuriyet, “sultan-halife egemenliği” yerine “Ulus egemenliği”ni esas alan rejimdir. “Kendini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak gören sultanların ve halifelerin bu sistemde yeri yoktur. Özlem duyanlara da asla izin verilmeyecektir” dedi.

Atatürk’ün, Cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra da halifeliği kaldırarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurduğunu belirten Özcan, ancak bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığının uygulamaları ve beyanlarıyla devrim yasalarına karşıtlığını gizleyemediğini öne sürdü.

Devrim Kanunlarının, Cumhuriyet’in saygın, yetkin, üretken yurttaşlarını yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Özcan, “Amaç; aydınlanma, kadın-erkek eşitliği, aklın ve bilimin egemenliği, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu yaşamdır. Hep birlikte demokratik düzeni yasal zemin içinde savunacağız. Sorunlarımız vardır. Çözümümüz de vardır. Çözüm Atatürkçü Düşünce’dir. Atatürkçü Düşünce ile Türkiye Cumhuriyeti yeniden inşa edilecek ve Devrim Yasaları ödünsüz uygulanacaktır. Kararlıyız”dedi.

“ATATÜRK HALİFELİĞİN KALDIRILMASI İLE LAİKLEŞME YOLUNU AÇTI”

Cumhuriyet Kadınları Edirne Şube Başkanı Mine Hepgüllü de dernek birasında halifeliğin kaldırılmasının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Halifeliği kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ve Tevhid – i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün 96. yıldönümü. Bizlere bugün, büyük bir miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ‘ü ve bugüne imza atan arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik 431 sayılı yasa ile kaldırılarak devlet idaresi ve eğitim, din kurallarından tamamen arındırıldı. Atatürk halifeliği kaldırılması ile laikleşme yolunu açtı. Cumhuriyet dinin toplum ve devlet hayatı üzerindeki otoritesi ve bu otoriteyi sağlayan kurumları büyük bir hızla ortadan kaldırıyorum. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasına dair kanun ile Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde kabul edildi. Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Kız ve erkekler birlikte eşit haklarla eğitim görmeye başladı. Eğitim ve öğretim Birliğinin sağlanması, dinsel örgütün ve eğitimin önemli düzenlemelerden geçeceğinin habercisidir”dedi.

Erkan Ekşi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler