Enez Doğa-Der Genel Kurulunu yaptı

31.07.2021 11:55

Enez Doğayı, Çevreyi ve Sokak hayvanlarını Koruma Derneği (Enez Doğa-Der) Olağan Genel Kurulu’nda Derneğin organları için seçim yapıldı. Tek liste ile girilen seçimde Ulaş Demiray ve arkadaşları yeniden Yönetim Kurulu’na seçildiler.

Enez Doğa-Der Genel Kurulunu yaptı

Enez Doğayı, Çevreyi ve Sokak hayvanlarını Koruma Derneği (Enez Doğa-Der) Olağan Genel Kurulu’nda Derneğin organları için seçim yapıldı. Tek liste ile girilen seçimde Ulaş Demiray ve arkadaşları yeniden Yönetim Kurulu’na seçildiler.

Toplantıda 2 yıllık pandemi dönemi çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ulaş Demiray her Dernek ve her kuruluş gibi bu dönem çalışmalarında gerekli verimliliği sağlayamadıklarını, ancak sokak hayvanlarının beslenmesi, kısırlaştırılması, bakım ve tedavileri konusunda bir aksaklığa meydan verilmediğini söyledi.

Bu dönemde doğa ve çevre konusunda da çabaları olduğunu hatırlatan Demiray ancak kitlesel ve bölgesel yoğunlukta düşündükleri bazı etkinlikleri pandemi dolayısıyla yapamadıklarını belirtti.

Demiray “Örneğin Edirne ölçeğinde bir Çevre Kurultayı düzenleme niyetimizi gerçekleştiremedik. Acil olarak yapmamız gereken bazı bilimsel toplantıları ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Önümüzdeki dönemi daha verimli kılmaya çalışacaklarını belirten Demiray, “Özellikle İpsala Ovası’nın uğradığı felaketler en az SAROS FSRU felaketi kadar önem taşımaktadır. Anız yakılması, her yıl hazırlık aşamasında kullanılan ve dozu her yıl artırılmak zorunda kalınan ilaçlamalarla İpsala Ovası’nın birkaç yıl sonra çoraklaşacağını iddia eden bilim adamları var. Bunları dinleyecek ve çıkan sonuçlara göre davranışımızı belirleyeceğiz. Çeltik komisyonları ile ilgili kaygılarımız ve duyumlarımız var. Bunları araştırıp kamuoyu ile paylaşacağız.  Gala Gölü sınırlarının daraltılmasına anlam veremiyoruz. Enez Lagünleri feryat ediyor. Enez kıyıları çok önemli kirlilik sinyalleri veriyor.. Meriç ve Ergene’nin tüm olumsuzlukları, kirliliği en büyük tahribatı Enez Gölleri ve kıyılarında yapıyor. 15-20 yıldır kaybolup giden ya da çok azalan 10-15 çeşit su ürünleri ve balık çeşitleri bu tahribatın sonucu olarak kendini gösteriyor” dedi.

Ulaş Demiray Genel kuruldaki konuşmasının sonunda “Denizlerimizi kirleten, Göllerimizi öldüren, Gala Gölü’nü gittikçe daraltan, çeltik alanlarını ilaçlarla, ya da anız yakarak, 5 yıl içinde artık eski verimsiz bataklıklara, sazlıklara dönüştürecek olan anlayışa DUR demek için örgütlü ve güçlü olmalıyız. Bu uğurda harcayacağımız her emek ve her kuruş çocuklarımızın geleceği için bir yatırımdır. Tüm Enezlilere ve tüm doğa ve çevre gönüllülerine çağrımız budur…” dedi..

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ulaş Demiray, Selma Yılmaz, Seda Barut, A.Ersin Şenerler, İsmet Esengin, Ege Sakin, Aslı Yılmaz; Denetleme Kurulu’na Şaban Nar, Suna Erdoğan ve Eyüp Soydemir seçildiler.

Üyelerin dışından Hakan Eşme, Ayten Eren, Nebahat Çavuş, Remziye Irmak ve Mürşide Çoban’ın da bulunduğu Danışma Kurulu ise Gülnur Kurap, Yasin Samuk, Mustafa Vatansever, Ahmet Meriç, Savaş Gündoğdu, Berrin Ateş, Gülhan Bereceli, Nalan Yörüker, Hale Vural, Aziz Oral, Coşkun İnal, Aynur Elibol, Nurseven Derman, Dilek İnal, Şükriye Nergiz’den oluştu.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler