Engelli bireyler sorunlarına çözüm bekliyor

03.12.2022 12:43

Edirne İl Engelli Meclisini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), engelli vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı. Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, taleplerinin hala güncelliğini koruduğunu belirterek, maalesef sorunlarına sorunlar eklenerek büyüdüğünün altını çizdi.

Engelli bireyler sorunlarına çözüm bekliyor

Edirne İl Engelli Meclisini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), engelli vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı. Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, taleplerinin hala güncelliğini koruduğunu belirterek, maalesef sorunlarına sorunlar eklenerek büyüdüğünün altını çizdi.

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentte engellilik alanında faaliyet sürdüren Sivil Toplum Örgütleri’nin basın açıklamasını paylaştı.

Tokgöz, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında uluslararası bir gün olarak kabul edilen Engelliler Günü’nün engeli olan bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit katılım sağlayabilmelerine dikkat çekilmesi amacıyla ilan edildiğini hatırlattı.

Engelliliğe yönelik hak temelli savunuculukta en kapsamlı sözleşme olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarihli ve A/RES/61/106 tarihli kararıyla kabul edildiğini anlatan Tokgöz, “İmzaya açıldığı 30 Mart 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu 81 ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye İhtiyari Protokol’ü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ve Sözleşme’nin onaylanması 3 Aralık 2014 tarih ve 6574 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur.  Protokole Taraf Devletin EHİS’i ihlal ettiğini iddia eden bireyler ya da bu bireyleri temsil eden grupların yapacağı başvuruların Engelli Hakları Komitesi tarafından alınması ve incelenmesi yetkisini düzenler. Bir başka deyişle Ek İhtiyari Protokol, Engelli Hakları Komitesi’ne Sözleşme’nin ağır veya sistematik ihlaline dair güvenilir bilgiye sahip olması durumunda soruşturma yapma yetkisi tanımıştır.  Bu sözleşmenin amacı: Engeli olan bireylerin, diğer bireylerle herhangi bir ayrım olmaksızın, tüm temel insan hakları ve özgürlüklerinden eksiksiz şekilde ve tam bir eşitliğe uyarak yararlanmasını desteklemek, garanti altına almak ve her insanın doğuştan sahip olduğu onuruna saygıyı daha ileri bir düzeye taşımaktır. Ülkemizde bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yasal mevzuatta düzenlemeler ve engelli hakları konusunda farkındalık artmış olmasına rağmen henüz olması gereken seviyede değildir. Özellikle yaşadığımız Covid-19 Pandemisi gibi olağanüstü durumlarda, engeli olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli pek çok planlamanın ulusal ve yerel düzeyde hazır olmadığını yaşadığımız olumsuz deneyimler ortaya koymaktadır.

Olağan ve olağan üstü durumlarda engeli olan bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alınacak tedbirler ile yapılacak işlerin planlamasında bu alanda çalışan STK’lar ile işbirliği içinde çalışılmasının önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz” dedi.

Engellilik olgusunın tek bir eylem planıyla çözümlenemeyecek derecede ağır ve acil olduğundan kapsamlı, sistematik ve takvime bağlı politika ve programlar geliştirilmesi gerektiğini belirten Tokgöz, çözüm önerilerini şöyle sıraladı;

STK’lar tüm bu sürecin içinde aktif rol almalı. Baskı gücü oluşturmalı,Tüm iç mevzuat gözden geçirilmeli ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ile uyumlu hale getirilmeli, Türk Standartları Enstitüsü standartları güncellenmeli, Standartlar belirlenirken, engeli olan bireylerin çeşitliliği (yaş, toplumsal cinsiyet, engel durumları) dikkate alınmalı. Sistematik biçimde sürekli izleme ve değerlendirme yapılmalı, Erişilebilirlik alanında yapılan her türlü çalışmanın takibi yapılmalı, cezalar etkin bir şekilde uygulanmalı ve cezalar caydırıcı olmalı, Tüm yeni yapılar evrensel tasarım ile inşa edilmeli, Toplumun her kesimi, tüm bu konularda bilinçlendirilmeli, Erişilebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmalı, Engeli olan çocuk ve gençlerin eğitime eşit katılımları sağlanmalı ve eğitim kazanımları artırılmalı, Engeli olan çocuk ve gençlere yönelik politikalarda bu çocuk ve gençlerin içinde yaşadıkları toplumsal koşulları hesaba katan bütüncül bir sosyal politika yaklaşımı hayata geçirilmeli, Zihinsel sınırlılığı olan bireylerin ve ailelerinin yaşam alanlarının her tür ve kademesinde (bizden sonra çocuklarımıza ne olacak kaygısı dahil)  hukuk ve haklarına ilişkin soruların yanıtlarını bulabileceği rehberlik ve destek hizmetleri sağlanmalı,

Yaşantımızın her alanı eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış acısı ile düzenlenmelidir.

İlimizde engellilik alanında çalışmalar sürdüren Sivil Toplum Örgütleri olarak engelli hakları savunuculuğu içinde daha ileri kazanımlar elde edebileceğimizin güvencesinin toplumsal duyarlılık ve kamuoyu desteği olduğu bilinci ile “Yardım Nesnesi Değil Hak Öznesi” olma çabası içinde toplumun her kesiminin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler