Laiklik ilkesinin kabulünün 84. yılı

05.02.2021 11:27

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Anayasa’ya laiklik ilkesi eklenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olarak tanımlanmasının 84. yıl dönümünü kutladı.

Laiklik ilkesinin kabulünün 84. yılı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Anayasa’ya laiklik ilkesi eklenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olarak tanımlanmasının 84. yıl dönümünü kutladı.

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan Laikliğin ve ‘Altı İlke’nin kabulünün 84’ncü yıl dönümü nedeniyle ADD Yönetim Kurulu adına açıklamada bulundu.

Özcan, laikliğin, devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan dini/mezhebi inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği diğer mezhebi inançlara baskı yapmasını önlemesi demek olduğunu söyledi.

Laikliğe göre, insan yaşamında ibadetin dışında her türlü iş ve işlem, dini/mezhebi inanca göre değil, Anayasaya, yasalara ve kurallara göre yapıldığını belirten Özcan, “Din/mezhep, kişinin özel yaşamının bir parçasıdır. Laiklik, öteki dünya ve bu dünya işlerinin ayrı tutulmasıdır” dedi.

5 Şubat 1937’de Anayasa’ya laiklik ilkesinin eklendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir Devlet olarak tanımlandığını hatırlatan Özcan, şunları söyledi;

“Laikliğin kabul edilmesiyle birlikte, Devlet yönetiminde şeriye (dini/mezhebi) kuralların kullanılması engellenmiştir. Laiklik ilkesi Türk Devriminin vazgeçilmez bir unsurudur. 5 Şubat 1937’de Laiklik ilkesinin 3115 sayılı kanunla Anayasa metnine girmesi, Laiklik ilkesinin “Altı Ok’un içinde” Anayasa’nın 2. maddesinde yer alışı, Anayasa’da yapılan değişiklikle 2. Madde yeniden düzenlenerek, Altı İlke (Altı Ok) Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri haline getirildi. 1928’de yapılan değişiklikte yer alan “Türkiye devletinin resmi dili Türkçedir, başkenti Ankara’dır.” ibaresinin başına “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.” cümlesi eklendi. Anayasa’nın 2. Maddesi’nde yapılan değişiklikle, 6 ilke Anayasa metnine girdi.

Mustafa Kemal Atatürk; “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.”

“Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz. Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir” demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 1924 yılında yaptığı bir konuşmada “Dünya yüzündeki her şey için, maddi ve manevi her şey için, yaşam için ve başarı için en doğru yol gösterici bilimdir, tekniktir. Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, yanlıştır.” demiştir.

Laiklik, devletçilik dışındaki diğer ilkelerin hepsinin de ön koşulları içinde yer alır. Demokrasinin ön koşuludur; çünkü laiklik olmadan gerçek bir düşünce özgürlüğü olamaz. Devrimciliğin ön koşuludur; çünkü laikliği kabul etmemiş bir toplumda, bilimin ve çağın gereklerinin gerisinde kalmış kurumları değiştirmenin tartışması bile genellikle yapılamaz. Halkçılığın ön koşuludur; çünkü bir din devletinde halkın istekleri değil, dinsel “seçkin”lerin düşünceleri önemlidir.

Atatürk, laiklik anlayışını, kendi el yazısı ile kaleme aldığı “Medeni Bilgiler” kitabında, sadece din ve devlet işlerinin değil, dinin de siyasetten ayrılması ve yasaların inançlara göre değil, toplumun gereksinmelerine göre yapılması ilkelerine bağlamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Anayasa’ya laiklik ilkesi eklenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olarak tanımlanmasının 84. Yıl dönümünün Ulusumuza kutlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler