O iddialara yalanlama

06.03.2020 10:45

O iddialara yalanlama

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Genel Meclisi toplantısında AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez’in “bir yatırımcıya iki defa destekleme verildiği, projenin ikiye bölünerek aynı kişiye destekleme ödemesi yapılacağı ve bu kişinin isminin saklandığı” iddialarını yalanladı. İl Tarım Orman Müdürlüğü ayrıca, İl Genel Meclisinin isim listesine ilişkin talep yazısına istinaden Müdürlüğün yükümlülüğü olmadığı halde kamuoyunun aydınlatılması amacıyla isim ve firma listesinin Müdürlüğün internet sitesinde paylaşıldığı ve İl Genel Meclisine yazı ile de bildirildiğini açıkladı.

Edirne İl Genel Meclisinin önceki günkü toplantısında AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez’in Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında Edirne’den bir kişinin 2 milyon TL’ye yakın hibe desteğinden faydalanacağı ve bu kişinin isminin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafın gizlendiği iddialarına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

PROJELER KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİNDEN GEÇİYOR

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programının 13’üncÜ etebına 29 proje başvurusu yapıldığı belirtilerek, “Vali Yardımcısının Başkanlığındaki İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda, tebliğ ve uygulama esaslarına göre uygun hazırlanmayan 9 proje elenmiş, 20 Proje Bakanlığa gönderilmiş ve Bakanlıkça 19 adet proje destekleme almaya hak kazanmıştır” denildi.

DESTEK KAZANANLARIN PROJE NUMARALARI BAKANLIĞIN SİTESİNDE İLAN EDİLİYOR

19 adet proje içerisinde 16 adet Ekonomik Yatırım, 3 adet Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımı olup, projeler için Bakanlık tarafından toplam 14 milyon 697 bin 626 lira 98 kuruş hibe desteği verileceği belirten açıklamada, “Bakanlığımızca programdan yararlanmaya hak kazanan yatırımcıların listesinin Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi tebliğinin “Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması bölümünde anıldığı üzere; Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.” Hükmüne istinaden ilgililere tebligat yapılmıştır. Görüldüğü üzere İl Müdürlüğümüz tarafından hibe desteklemesi ödemesine hak kazanan kişilerin isim listesinin yayımlanması gibi bir zorunluluk veya mevzuat hükmü bulunmamaktadır” denildi.

İSİMLER MÜDÜRLÜĞÜN SİTESİNDE VE YAZI İLE DE İL GENEL MECLİSİNE BİLDİRİLDİ

Açıklamada İl Genel Meclisinin isim listesine ilişkin talep yazısına istinaden Müdürlüğün yükümlülüğü olmadığı halde kamuoyunun aydınlatılması amacıyla isim ve firma listesinin Müdürlüğün internet sitesinde paylaşıldığı ve İl Genel Meclisine yazı ile bildirildiği belirtilerek, “Yine söz konusu İl Genel Meclis toplantısında yer alan konuşmalarda bir yatırımcıya iki defa destekleme verildiği ve projenin ikiye bölünerek aynı kişiye destekleme ödemesi yapılacağı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 13. Etap çerçevesinde 2 adet koyunculuk işletmesine hibe desteği verilecek olup bu yatırımcılar birbirinden farklı firma ve kişilerdir. Ayrıca bu yatırımcılar tüm yatırım şatlarını eksiksiz sağlamaktadırlar. 13. Etap kapsamında yeni ağıl yapımı için hibeye esas proje üst limiti tüzel kişiler için 2 milyon 500 bin TL, gerçek kişiler için ise 1 milyon 250 bin TL olup, KDV hariç proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir” denildi.

DESTEK KAZANANLAR VE HİBE MİKTARLARI

Destekleme almaya hak kazanan bahse konu birinci firmanın E…. Tarım Hayvancılık İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti., olduğunu ve Lalapaşa İlçesi Hacıdanişment Köyünde bin Başlık Damızlık Koyun İşletmesi yapacağının belirtildiği açıklamada, Proje toplam tutarının 2 milyon 499 bin 250 TL olduğu, 1 milyon 249 bin 625 TL’nin yatırımcı tarafından karşılanağı, 1 milyon 249 bin 625 TL ise Bakanlık tarafın hibe olarak verileceği belirtildi.

Diğer hak sahibi ise Abdülhamit A.’nın ise Lalapaşa İlçesi Çallıdere Köyünde 5 bin Küçükbaş Kapasiteli Damızlık Besi İşletmesi yapacağı belirtilen açıklamada, “Proje toplam tutarı 12 milyon 226 bin 400 TL’dır. Bu proje için yatırımcımız 10 milyon 976 bin 400 TL ayni katkı (hibeye esas proje üst limiti olan 1 milyon 250 bin TL üzeri) ve 625 bin TL’de yüzde 50 yatırımcı katkısı olmak üzere toplam 11 milyon 601 bin 400 TL harcama yapacaktır. Sonuç olarak proje kapsamında yatırımcıya Bakanlığımızca 625 bin TL hibe olarak verilecektir” denildi.

HİBE ÖDEMELERİ YERİNDE TESPİT YAPILDIKTAN SONRA YAPILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, proje kapsamında inşaat ve makine ekipman alımları tamamlandıktan ve yerinde tespitler yapıldıktan sonra hibe ödemeleri yapılacağına dikkat çekerek, “Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, ilimiz için iyi bir istihdam kaynağı olan kırsal kalkınma yatırımlarının önemi ve İl Müdürlüğümüz çalışmaları tüm kamuoyunca bilinmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Hüsnü Sarıgül

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler