“Öğretmen liseleri yeniden açılmalı”

23.09.2021 11:37

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan, Öğretmen yetiştirmede mihenk taşı olan ve öğretmenlik ruhunun kazandırılmaya başlandığı Öğretmen Liselerinin yeniden açılması gerektiğini söyledi.

“Öğretmen liseleri yeniden açılmalı”

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan, Öğretmen yetiştirmede mihenk taşı olan ve öğretmenlik ruhunun kazandırılmaya başlandığı Öğretmen Liselerinin yeniden açılması gerektiğini söyledi.

TÖS Edirne İl Temsilcisi Celil Özcan yaptığı açıklamada, Ne garip ve acıdır ki, başında “Milli” kelimesi bulunan iki Bakanlığımıza personel yetiştirmede mihenk taşı olan iki lise de kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığına personel yetiştiren askeri liselerin benzer akıbetini, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen yetiştirmede olmazsa olmaz olan ve öğretmenlik ruhunun verilmeye başlandığı Öğretmen Liseleri de yaşadı” dedi.

Ülkemiz eğitiminde yaşanan en büyük sorunun ezberci ve temrin (tekrarcı) eğitimi olduğuna dikkat çeken Özcan, “Ezberci ve temrin eğitiminin çocuk eğitime verdiği zararlar yıllardır anlatılmaya çalışılmasına rağmen hala ezberci-temrin eğitime devam edilmesi “fikri hür, vicdani hür, irfanı hür” nesiller yetiştirme yolunda ne yarar sağlayacaktır? Öğretmen Liselerinde görev yapan öğretmenlerin ve mezun olan öğrencilerin içini sızlatan, 166 yıllık bir geleneğin yok sayılması anlamına gelen, 166 yıllık birikimin sonunda 2014 yılında kapatılan/dönüştürülen Öğretmen liseleri öğretmen yetiştirmede mihenk taşıdır, olmazsa olmazdır” dedi.

Özcan, “Anadolu Öğretmen Liseleri, ‘Milli Eğitim’in genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine öğretmenlik ruhu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandırmak, Bütün öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına maddi ve manevi katkıda bulunma şuurunu ve gücünü kazandırmak, amacıyla ortaokul üzerine dört yıl normal öğretim süreli, öğretmenlik mesleğine ilgi, istek ve yatkınlık kazandırıcı derslere yer veren, paralı, parasız yatılı ve gündüzlü eğitim ve öğretim yapan orta öğretim kurumlar iken 2014 yılında kapatılmıştır” dedi.

Edirne’de de 2014 yılında kapatılan/dönüştürülen ve 2017 yılında son mezunlarını veren Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi’nin, 2014 yılından itibaren Edirne Sosyal Bilimler Lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiğini belirten Özcan, “TÖS’ün Kurucu Genel Başkanı Fakir Baykurt’un dediği gibi, “Eğitim-öğretim kurumları ve programları ezbercilikten uzak, iş içinde yaparak, uygulayarak, üretime dönük, akılcı ve bilimsel olmalıdır.” Ülkemizin Kurtarıcısı ve Devletimizin Kurucusu M. Kemal Atatürk’e göre; “Eğitim işlerinde ne olursa olsun muzaffer olmak gerektir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.” TÖS olarak, Öğretmen yetiştirmede mihenk taşı olan ve öğretmenlik ruhunun kazandırılmaya başlandığı Öğretmen Liselerinin yeniden açılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilinmesini istiyoruz” dedi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler