Plan değişikliğine itiraz

22.10.2020 10:30

Edirne Kent Konseyi ve STK Temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi önerileriyle tarım alanlarındaki yapılaşmayı kolaylaştıracak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin geri alınması için dilekçe verdiler.

Plan değişikliğine itiraz

Edirne Kent Konseyi ve STK Temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi önerileriyle tarım alanlarındaki yapılaşmayı kolaylaştıracak 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin geri alınması için dilekçe verdiler.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen Edirne Kent Konseyi, Çevre Gönüllüleri Derneği, TMMOB ve Sol Parti Merkez İlçe üyeleri İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi önerileriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapılmasına itiraz ettiler.

Konu hakkında açıklamada bulunan Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Yapılan değişiklik ile verimli arazilerin hayvancılık tesislerine açıldığını söyledi.

Gökerküçük, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarında alınan karar gereği Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapılması önerilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onaylayarak 24.09.2020 tarihinde askıya çıkarıldığını hatırlattı.

Gökerküçük, “Plan niye değiştirilir? Toplumsal taleplerin artması ve kamusal yarar amacıyla değiştirilir. Meclislerimizin değişiklik talebi ise; büyük sermayeli hayvancılık işletmelerine yapılaşma sağlamak amacını taşımaktadır.Yürürlükte olan 1/100 bin ölçekli plan ve ona istinaden yapılan 1/25 bin ölçekli planda zaten hayvancılık teşvik edilmektedir. Ancak bu teşvik sırasında verimli tarım arazileri korunmuştur. Çünkü hayvancılık yaparken tarım arazilerine zarar vermek hem yurttaşımızın üretimine zarar verecektir hem de verimli tarım arazilerini azaltacaktır. Bu nedenle bölgemizde hayvancılık yapmak üzere verimli olmayan tarım arazileri önerilmiştir”dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Yapılan değişiklik ile verimli arazilerin hayvancılık tesislerine açıldığını belirten Gökerküçük, şunları söyledi;

“Tesis kurmak isteyenlere izin kolaylaştırılmış hatta gereksiz görülmüştür. Bu nedenle yapılan değişiklik anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, 1/100 bin Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve hukuka aykırıdır. Değişiklik Anayasa’nın 44. ve 45. maddelerine aykırıdır. Çünkü devlet toprağın verimli olarak işletilmesini koruma ve geliştirme amacıyla gerekli tedbirleri alma ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önleme ödevi ile yükümlüdür. Ayrıca arazinin tarım dışı kullanılmasında çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde kullanım ve taşınmazın eski vasfına getirilmesi zorunludur. Arazilerinin amaç dışı kullanılması ve geri dönülemez şekilde yapılaşmaya açılması kanunun ihlalidir. Yapılan değişiklik ile çevre düzeni planları ile kanunun amacına ve emredici hükümlere aykırı düzenlemeler getirilmiştir.

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE BELİRTİLMEMİŞTİR”

Plansız, düzensiz ve denetimsiz yapılaşma ile hayvancılık işletmelerine izin verilmesi Çevre Kanunu’na da aykırıdır. Bilindiği üzere, hayvancılık faaliyetleri çevreye ciddi zararlar veren işletmelerdir. İşletmelerinin çevreye verdikleri zararların önlenmesi, su kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi, komşu tarım arazilerinin zarar görmemesi gibi konularda alınacak tedbirler plan değişikliğinde belirtilmemiştir. Çevreye verilebilecek zararlar bilimsel olarak incelenmemiştir. Plan değişikliğinin bu haliyle uygulanması telafisi imkânsız çevre zararlarına yol açacaktır.

“ÇEVRE KİRLİLİĞNE NEDEN OLACAKTIR”

Yapılan değişikliğin uygulamaya geçilmesi halinde bundan faydalanacak olanlar için muafiyet ve ayrıcalık yaratılmaktadır. Plan değişikliğiyle büyük çaplı yatırımlar için imar planı yapılması şartı kaldırılmaktadır. Bu durum, tarımsal etkinliklerin koruma-kullanma dengesini ortadan kaldıracak, plan bütünlüğüne aykırı düzenlemeler planın sürdürülebilirliğini engelleyecektir. Kamunun denetleme yetkisi, itiraz ve dava açma hakkı elinden alınmış olacaktır. Son derece değerli tarım topraklarının üretimden düşürülmesine ve çevre kirliliğine neden olacaktır. Bu sebeplerle, Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliğin itirazlarımız doğrultusunda tekrar değerlendirilmesini ve değişikliğin geri alınmasını bekliyoruz. Biz duyarlı yurttaşlar ve sivil örgütler olarak bu değişikliğe itirazlarımızı yapıyoruz. Devamında bu değişikliği mahkemelere de taşıyacağımızı şimdiden bildiriyoruz. İtiraz dilekçesinin hazırlanmasında emek veren Trakya Platformu Bilim ve Hukuk kuruluna teşekkür ederiz.”

Açıklamanın ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri teslim edildi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler