Rant iddiaları

28.06.2016 09:21

Teamüllere göre bir sonraki meclis toplantı tarihi 5 aydır tespit edilmiyor

Rant iddiaları

Edirne Belediyesinin Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkayalar bölgesinin imara açılması için geçmiş yönetim döneminde yapılan  imar planı üzerinde yeni göreve gelen belediye tarafından 2 yıldır yapılan değişiklikler ve rant iddiaları ortalığı karıştırdı. Daha önce yapılan plan üzerinde bazı parsellerde yapılan itirazlar imar komisyonu tarafından adeta otomatiğe bağlanmış şekilde ret ediliyor.

Edirneli işadamı Levent Akgün Mayıs ayında Edirne Belediye Başkanlığına sunduğu itiraz dilekçesinde, Mayıs ayında meclis tarafından onaylanan ilave revizyon uygulama imar planı ve plan notlarında yeşil alan olarak bıraktırılan arsanın önce akaryakıt istasyonu olarak değiştirildiğini, daha sonra gelen şikayetler üzerine bir bölümünün yeniden yeşil alan bırakılarak geri kalan kısmının ticaret alanına dönüştürülerek sahiplerine rant sağlandığını yazdı.

TARLA FİYATINA SATILDI EĞİTİM ALANINDAN ÇIKARILDI

Edirneli işadamı Levent Akgün dilekçesinde 1451 Ada 13 parselin eğitim ve kampus alanı olarak tahsis edildiğini, gerçek sahibinin konut yapamadığı için arsayı tarla fiyatına sattıktan sonra yeni sahiplerinin yeni planda küçük bir bölümünün yine eğitim ve kampus alanı olarak bırakılıp büyük bir bölümünün konut alanına çevrilerek rant sağlandığı iddiasında bulundu. Akgün dilekçesinde, 2500 lük planın yasal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak geçirilmesi gerekirken İl Genel Meclisinden geçirilerek onaylanmasının da yasal olmadığı yönünde itirazda bulundu. Levent Akgün dilekçesinde, imar planında kamu yararına olan yeşil alan, eğitim kampus alanı, sağlık tesis alanlarının eski haline dönüştürülmesini talep etti.

RYS OTEL ALANINA DA İTİRAZ

Levent Akgün bir başka imar uygulamasının RSY otelin bulunduğu alanda da yapıldığını, inşaatın emsallere göre fazla yapıldığını yazdığı  Edirne Belediye Başkanlığına sunduğu bir başka yazılı başvurusunda, imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak parselin tercihli kullanım alanı emsal 3 olarak değiştirilmesinin eşitlik ilkesine aykırı özel muamele ediyormuş gibi hareket edildiğini yazarak itiraz etti. Edirne Belediye Meclisi bu kararı ile, inşaatı biten, açılışı yapılan, mevcut imar durumuna göre emsallere göre fazla inşaat yapılan parsel üzerinde değişiklik yapılarak fazla yapılan inşaatın kurtarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Ancak inşaat aşamasındaki imar durumuna göre fazla inşaatın sonradan plan değişikliği ile kurtarılmaya çalışılmasının yasal olup olmadığı tartışması ortaya çıktı.

MECLİS TOPLANTI TARİHLERİNDEKİ MUAMMA

Edirne Belediye Meclisi toplantılarının sonunda bir sonraki toplantının yapılacağı tarih ve saatin teamüllere göre belirlenme uygulamasından da yaklaşık son 6 aydır son verildiği  ortaya çıktı. Meclis yönetmeliğine göre zorunlu olmasa da teamül olarak bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmemesinin, imar planında yapılan değişiklik dilekçelerinin gelmesi ve itiraz sürelerinin dikkate alınması için böyle bir uygulamaya geçildiği ileri sürüldü. Recep Gürkan Başkanlığında toplanan Edirne Belediye Meclisi 2015 yılında yapılan toplantıların sonunda bir sonraki toplantıların ne zaman yapılacağını belirledi. 2016 yılının Ocak ve Şubat ayında yapılan meclis toplantılarında da bir sonraki toplantı tarihi belirlenirken, Mart ayından beri belirlenmiyor.  Meclis toplantı tarihlerinin belirlenmemesi yasal ise, o zaman eskiden neden belirleniyordu sorusu akıllara geliyor. Bu arada Temmuz ayı meclis toplantısının ne zaman yapılacağı da henüz meclis üyelerine bildirilmedi. Meclis gündeminin yoğun olduğu toplantıya ait gündem ve eklerinin yasal süre olan 3 gün yerine daha önceden üyelere bildirilerek daha detaylı inceleme ve bilgi sahibi olanağı sağlanmasının yolu açılması da isteniyor.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler