Tarım yatırımlarına yüzde 50 hibe

17.12.2020 10:54

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yüzde 50 hibeli “Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı” tebliğlerinin yayınladığını hatırlatarak, başvurulan 7 Aralık itibariyle başladığını bildirdi.

Tarım yatırımlarına yüzde 50 hibe

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yüzde 50 hibeli “Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı” tebliğlerinin yayınladığını hatırlatarak, başvurulan 7 Aralık itibariyle başladığını bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğlerinin 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında değerlendirmeye alınacak yatırım projeleri hakkında bilgi verildi.

YATIRIM KONULARI NELER?

Açıklamada, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu), Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği), Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar; (Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları, Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları, Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı), Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

PROJEYE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BAŞVURABİLECEK?

Açıklamada, hibe desteğine bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin başvurabileceği açıklanırken, “Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler” denildi.

PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADAR?

Açıklamada, proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değiştiğine dikkat çekilerek, hibeye esas proje tutarları ise şu şekilde;

Yeni yatırımlar için 3 milyon TL, Tamamlama yatırımları için 2 milyon TL, Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin 1.5 milyon TL. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250 bin TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır” denildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Açıklamada, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yönelik başvuruların, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren (Rehber 07.12.2020 tarihinde yayımlanmış olup) 90 (doksan) gün içerisinde 06.03.2021 tarihi saat 23.59’a kadar www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabileceğine dikkat çekilerek, “Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmektedir. Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar aşağıda verilen internet adreslerinden temin edilebilir” denildi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler