Bilgin, “TÖS delege ağalığına son verdi”     

25.10.2021 11:45

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilciliği Saymanı Gökay Bilgin, seçme ve seçilme hakkını tam olarak tanıyan tek sendika TÖS olduğunu belirterek, “TÖS, "Delege ağalığına son” vererek, her üyenin seçme ve seçilme hakkını hayata geçirmiştir” dedi.

Bilgin, “TÖS delege ağalığına son verdi”     

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Temsilciliği Saymanı Gökay Bilgin, seçme ve seçilme hakkını tam olarak tanıyan tek sendika TÖS olduğunu belirterek, “TÖS, “Delege ağalığına son” vererek, her üyenin seçme ve seçilme hakkını hayata geçirmiştir” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi ve Tüm Öğretmenler Sendikası Edirne İl Temsilciliği olarak ADD Binasında basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamada Tüm Öğretmenler Sendikası’nın delege sisteminin olmayışı ve her üyenin seçme ve seçilme hakkının olmasının başka kesimlerde rahatsızlık verdiği belirtildi.

“BAZILARI RAHATSIZ OLDU”

TÖS Edirne İl Temsilcisi ve ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, “Van Depremi’nin 10.yılı. 60 vatandaşımızı kaybettiğimiz bir gün. Onları rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aynı acıların yaşanmaması için yetkililer gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade ediyoruz. Aynı zamanda Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılarından eski Kültür Bakanlarımızdan Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin 22.yıl dönümü. Ahmet Taner Kışlalı’yı saygıyla anıyoruz. Okullarımızda hala temizlik ve güvenlik gÖrevlisi personeli ihtiyacı, İŞKUR tarafından görevlendirilmediği için halen sıkıntı devam ediyor. Hep tekrarlamamıza rağmen gerekli tedbirler alınmamıştır. Bizim çocuklarımızın sağlığı en Önceliğimizdir. Çocuklarımızın sağlığı için pandemi günlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını diliyoruz. Bugün TÖS ilkeleri ile ilgili açıklamamız olacak. TÖS Sendikası’nın diğer sendikalardan ayrılan Özellikleri var. Özellikle TÖS Meclisi’nin olması, diğer sendikalarda olmayan. Diğer sendikalarda yaşanan krizlerin birinci sebebi olan delege sisteminin bulunmaması bazılarını rahatsız etmeye başladı” dedi.

“TÖS DELEGE AĞALIĞINA SON VERDİ”

TÖS Edirne İl Temsilciliği Saymanı Gökay Bilgin, “Türkiye’de Kamu emekçilerinin ilk sendikası olan Türkiye Öğretmenler Sendikası, aynı zamanda “Meclis” sistemini hayata geçiren ilk ve tek sendikadır. TÖS Meclisi, yürütmenin üstünde olup, yasama görevinin yanında, yürütmeyi de denetler. Ayrıca, seçme ve seçilme hakkını tam olarak tanıyan tek sendika yine TÖS’tür. TÖS, “Delege ağalığına son” vererek, her üyenin seçme ve seçilme hakkını hayata geçirmiştir. TÖS’te kişilere veya gruplara bağlı sendikacılık yoktur. TÖS’te koltuk kaygısı yoktur. TÖS, ilkeli bir sendikacılık yürütmektedir.

TÖS İlkeleri “Evrensel ilkeler”e uygundur. TÖS ilkeleri “Atatürk İlkeleri”ne uygundur. TÖS ilkeleri, akla ve çağa uygundur. TÖS ilkeleri, demokrasi ilkeleri ile uyumludur. TÖS ilkeleri yaşatır.

Bugün, Küresel aktörler, emekçileri köleleştirme girişimlerini en vahşi biçimde uygulamaya koymaktadırlar. Sanattan, spora; eğitimden, sağlığa; Özgür yaşam alanlarından, doğaya, Özel yaşamdan, toplumsal duyarlılıklara kadar sınırlar Örmekte; bireyleri etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Delege ağalığı ve kontrolsüz yönetim anlayışı gibi yöntemler geliştirerek, Demokratik kitle Örgütlerini pasifleştirmeye çalışmaktadır. Son olarak, 6. dönem memur toplu sözleşmesinde bir skandala imza atıldı. 2 Milyon memurun sendika yardımı zammından mahrum bırakılması adımı trajikomik bir durumdur. Anayasaya aykırıdır. Sendikal ayrımcılık yapılarak yüzde 1’den az üyesi olan sendikaların üyeleri cezalandırıldı. Böylece, yeni kurulan demokratik sendikaların Önüne geçileceği sanılmaktadır. Bu ülkede her türlü Özveriyi gösteren Öğretmenlerin gerçek birliği engellenmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca, Hiçbir akademik ve bilimsel çalışma yapılmadan günübirlik eğitim politikalarıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz umutsuz, idealsiz, karamsar bireylere dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Düzen, sömürüye endekslenince ilk müdahale eğitim üzerinden gerçekleşmektedir. İktidar; hükümet güdümlü sözüm ona emek Örgütlerini pazarlama şirketleri mantığıyla beslemekte etkisizi, yetkili hale getirmektedir. Öğretmenlik, karşılıksız bir etkinlikmiş izlenimi verilerek Öğretmenlerin emeği sömürülmektedir. Eğitimi çok uluslu şirketlerin pazarı alanına dönüştürme gayreti yürütülürken, Bizler ekmeğimize ve Özgürlüklerimize yönelen bu tehditler karşısında duyarsız kalmayacağız. Duyarlı, demokrat, devrimci ve ilerici Öğretmenliğin bilinci ile Eğitim sürecinin Öznesi olan biz eğitim çalışanları iş yaşamımıza yönelen emek ve bilim düşmanı politikalara karşı; sendikal ihtiyaçlar üzerinden emek ve demokrasi mücadelesini yürüteceğiz. Her bireyin; Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun olarak çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, Özgürlükçü, nitelikli ve parasız eğitim hakkına eşit olarak erişebilmesi için güvenceye ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Kadın erkek eşitliğinin, kadın ve erkeğin bir arada yaşadığı alanların tartışıldığı bir dönemde, doğayı var eden tüm bileşenlerin barış içinde yaşama ve var olma hakkının tehdit altında olduğunu görüyoruz. Çağdaş yaşam alanlarımızın kuşatıldığı bir süreçte, insan hakları temeline dayanan, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yaygınlaşması ve içselleştirilmesi için bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bunun adı Tüm Öğretmenler Sendikasıdır. TÖS; Üyeleri arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesini vazgeçilmez olarak kabul eder ve bu doğrultuda çaba göstererek, kararların alınmasında ve yürütülmesinde Yönetişim ilkesini, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi benimser” dedi.

“EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORUZ”

TÖS’ün insanların değer eşitliğini savunduğunu kaydeden Bilgin, TÖS; Çalışma yaşamında, kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde mücadele eder. Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet vb. farkı gözetmeksizin tüm insanların değer eşitliğini savunur. TÖS olarak; “Özgürlük, eşitlik, demokrasi dayanışma ‘ ilkelerine dayalı olarak, “Örgütsel bağımsızlığı ‘ vazgeçilmez kabul ediyoruz. Seçme ve seçilme hakkını bütün üyelerimize tanıyarak oluşturduğumuz TÖS Meclisi ile, demokratik, şeffaf, Özgürlükçü bir sendikal anlayışın çatısı altında emek ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Eğitimcilerin yok sayıldığı bir dönemde; inadına Meclis sistemi, inadına seçme ve seçilme hakkı, inadına Yönetişim ilkesi, inadına Öğretmen sendikası, inadına Aydınlanma devrimi sloganıyla Türkiye emek mücadelesine yeni bir kilometre taşı yerleştiriyoruz. Türk insanının “Seçme ve seçilme hakkı” kısıtlanamaz. Meclisin olmadığı yönetimler dikta yönetimleridir ve çağın gerisinde kalmıştır. Çağımız “meclis” çağıdır. Çağımız “Yönetişim” çağıdır. Yetki yerine “etki”yi kullanma zamanıdır. Birilerini korkutsa da, TÖS, Türkiye Öğretmen hareketinde yeniden değişimin adı olacaktır. “Seçme ve seçilme hakkı” engellenemez. “Meclis sistemi” engellenemez. “Yönetişim ilkesi” engellenemez. TÖS ilkeleri, ilelebet yaşayacaktır” dedi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler