Eğitim İş üyesi öğretmenler iş bıraktı

30.12.2021 09:48

Eğitim İş üyesi öğretmenler iş bıraktı

Eğitim İş üyesi öğretmenler tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, insanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istediklerini söyledi.

Eğitim İş Edirne Şubesi ve Birleşik Kamu İş Edirne Temsilciliği Saraçlar Caddesi’nde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay “Kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Haklarımızı söke söke alacağız” dedi.

“2022 BÜTÇESİNDEN VERGİ, ZAM, AÇLIK VE YOKSULLUK ÇIKMIŞTIR”

Hükümetin bütçe açığının emekçilere KDV ve ÖTV olarak döndüğünü dile getiren Başkan Murat Akçay, “Siyasi iktidar ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021’de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir.   Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmüş ve çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden; memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye; vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk Lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerin belini iyice bükmüştür” dedi.

“ZAM, KRİZ, YOKSULLUK, TÜKENİYORUZ”

Akçay, “Bu karanlık ekonomik tablo karşısında, aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. “Zam, Kriz, Yoksulluk; Tükeniyoruz!” diyerek peş peşe yapılan zamları, yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp, siyasi iktidarı önlemler almaya çağırıyoruz. Ancak tüm bu çağrılarımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz, emeğimiz ucuzluyor. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale gelmişken, iktidar sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır.  Zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten, eğitim emekçileri de payını en ağır biçimde almıştır. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Eğitim emekçileri, daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir” dedi.

“MESLEK ONURUMUZA TEKRAR KAVUŞMAK İSTİYORUZ”

Cumhuriyete, öğretmenliğe ve öğretmenlere pranga vurulamayacağını göstereceklerini aktaran Akçay, “Bu böyle gitmez, gidemez. Bugün bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bir günlük iş bırakma eylemimizle sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derse girmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt’un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada Başöğretmen ünvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulamayacağını göstereceğiz. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Nitelikli eğitimin sürdürülmesinde en önemli paydaşlar arasında olan idari, yardımcı ve teknik personellerin taleplerinin yerine getirilmesini, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari ve mali özerklik istiyoruz.  Üniversitelerimizde akademik ve idari kadrolar arasındaki keskin çizgilerin azaltılmasını, görevde yükselme koşullarının liyakat sistemine göre yapılmasını, akademik teşvik ödeneğinin akademik alanların şartları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini, akademisyenleri gerçekten teşvik edecek oranlarda olmasını istiyoruz.  Atatürk’ün bize emanet ettiği yeni nesiller için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim istiyoruz. Ve şüpheniz olmasın ki alacağız. Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter. Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz, sözümüz var. Mücadelemizi tüm haklarımızı elde edene kadar, eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz, haklarımızı söke söke alacağız” dedi.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 4 BİN 652 LİRA, YOKSULLUK SUNURU 13 BİN 598 LİRA”

Kamu emekçileri ve emekliler işsizliğe ve açlığa sürüklenmekte olduğunu aktaran Birleşik Kamu İş Edirne Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Koç “AKP Hükümeti ile Memur-Sen arasında imzalanan, 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşmede Kamu emekçilerine ve emeklilere  2022’de yüzde  5+7, 2023’de ise yüzde  8+6 ve enflasyon farkı verilmiş ancak yıl bitmeden 2 yıllık zamlar çoktan erimiştir. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı tamamen çarpıtmadır. AK Parti iktidarı, ülkedeki ekonominin kötüye gidişinin faturasını kamu emekçilerine ve yurttaşlara borç, zam, faiz ve enflasyon olarak yansıtmaktadır. Kamu emekçileri ve emekliler, işsizliğe ve açlığa sürüklenmektedir. Yoksullar daha yoksul; zenginler daha zengin olmaktadır. TÜİK’e göre Kasım ayı enflasyonu yüzde 3,51; yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 olarak gerçekleşmiştir. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre; Gıda fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 78,4 gibi oldukça yüksek oranlı bir artış gerçekleşmiştir.  Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 652 liraya , Yoksulluk sınırı ise 13 bin 598 liraya yükselmiştir.  Kamu emekçilerini toplu sözleşmelerde yüzdelik zam köleliğine mahkum edenler bugünkü enflasyon karşısında çaresizlik içerisindedir. Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz kurlarındaki artış, yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine neden olmuştur.  Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak taleplerimiz: 2022 yılı bütçesi emekçiden yana revize edilmeli, elektrik, doğalgaz, köprü, otoyollar kamulaştırılmalı, zamlar geri alınmalı, toplu sözleşme masası yeniden kurulmalı ve Kamu emekçilerinin insanca yaşam sürmeleri için maaşlarına yüzde 100 zam yapılmalıdır” dedi.

Erkan Ekşi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler