Eğitimciler iş bıraktı

03.11.2022 10:19

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sorunlara çözüm getirmediğini belirten eğitimciler, aldıkları karar doğrultusunda iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitimciler iş bıraktı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sorunlara çözüm getirmediğini belirten eğitimciler, aldıkları karar doğrultusunda iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu geri çekilerek yeniden düzenlenmesini isteyen 14 eğitim sendikası ülke genelinde 1 günlük iş bıraktı. Edirne Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen iş bırakma eylemine Eğitim İş Edirne Şubesi, Eğitim Sen Edirne Şubesi, TEÇ-Sen Edirne İl Temsilciliği’ne bağlı çok sayıda üye katıldı. Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulduğunu belirten 3 sendika adına açıklamayı okuyan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay “Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Tarih, eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını göstereceğiz”şeklinde ifadelerine yer verdi

“SİZE HAKLARIMIZI VE SAYGINLIĞIMIZI TESLİM ETMEYE NİYETİMİZ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ”

Eğitim Sendikaları adına ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, “Bugün eğitim emekçisinin, haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler; bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler; evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler; Başöğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize laik, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler, yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar; sistematik itibar suikastleri düzenlediler, şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek, hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanununu önümüze getirdiler. Onlar, elimizde kalanlarda da gözü olduğunu gösterdi; şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını göstereceğiz”diye söyledi.

“TÜRKİYE’DE SENDİKAL MÜCADELEDE BENZERİ OLMAYAN DURUŞ BİRLİKTELİĞİ OLUŞTURULDU”

Kararlılıklarını iş bırakarak göstereceklerini ve sendikal mücadelede benzeri olmayan bir birliktelik duruşu sergilediklerini kaydeden Akçay, “Bugün ‘artık yeter’ demenin, Fakir Baykurt’un dediği gibi “ders vermenin”, bizi hafife alanları uyarmanın günüdür. Bildiğiniz gibi eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan, Saray’ın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan, sorunlarımızı çözmek bir yana dursun bize yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatacak olan ÖMK’ya karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır, diploması da uzmanlık belgesidir. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim emekçileri açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir dedik. Fakat, hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Eğitim çalışanlarının çağrısı ve bu çağrıya yanıt veren eğitim sendikalarıyla birlikte, Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz”dedi

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GERİ ÇEKİLMELİ VE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

Eğitim sendikaları olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi başta olmak üzere öğretmenler için taleplerini aktaran Akçay, “Taleplerimiz çok açık: Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir.  Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.  Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim Anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Tarih, eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacaktır. Bir Başöğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, Başöğretmenimizin yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri Anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde”diyerek eylem sonlandırıldı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler