Öğretmenler iş bırakıyor

01.11.2022 10:52

Edirne’de öğretmenler 2 Kasım’da iş bırakma eylemine gidecek.

Öğretmenler iş bırakıyor

Edirne’de öğretmenler 2 Kasım’da iş bırakma eylemine gidecek. Eğitim İş Edirne Şubesi’nde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay ve Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Özer Demir, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan eğitim emekçileri için 2 Kasım’da okullara gitmeyerek Saraçlar Caddesi’nde basın açıklaması düzenleyeceklerini belirtti.

Birçok kez açıklamalar, yürüyüşler yapılmasına rağmen öğretmenlerin taleplerine kulak tıkandığını belirten Özer Demir ve Murat Akçay, “Taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve 2 Kasım’da 1 gün süreyle iş bırakıyoruz. 2 Kasım’da saat 12.30’te taleplerimizi bir kez daha PTT önünden kamuoyuna haykıracağız. Eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” şeklinde sözlerine yer verdi

“2 KASIM’DA ÖĞRETMENLER OKULLARA GİTMEYECEK, DERS İŞLEMEYECEK”

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, “Bugün burada toplanmamızın amacı malum Öğretmenlik Meslek Kanunu, itibarsızlaştırılan, değersizleştirilen ayrıştırılan, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının ekonomik olarak aynı zamanda bir çöküş içinde olan eğitim çalışanlarının haklarını alanlarda duyurmak amacıyla 2 Kasım’da iş bırakma eylemine gideceğiz. 2 Kasım günü eğitim çalışılanları, öğretmenlerimiz gün boyu okula gitmeyecek, ders işlenmeyecek. O gün bir kez daha alanlarda haykırmak için Saraçlar Caddesi PTT önünde kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının özlük haklarını, öğretmenlerin meslek kanununa tepkilerini haykıracağız. Birçok kez basın açıklamaları yapıldı, Anıtkabir’e yürüyüşler yapıldı, mecliste soru önergeleri verildi ama maalesef eğitim çalışanlarının bu haklı taleplerine kulak tıkandı. En son çare olarak söz bitti eylem zamanı diyerek bu haklı taleplerimizi iş bırakarak haykıracağız” dedi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU EĞİTİM SİSTEMİ AÇISINDAN BÜYÜK TEHDİTTİR”

Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Özer Demir “Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçmiştir. Bu sendikalarımızın 14 Ekim’de yaptığı toplantıda ÖMK’nın geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hâlâ çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağı konusunda ortaklaşılmıştır. Buradan hareketle; bu sendikaların üye ve yöneticileri olarak; mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı birlikte harekete geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanlarının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz” dedi.

“2 KASIM’DA İŞ BIRAKIYORUZ, PTT ÖNÜNDE HAKLI TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIZ”

Özer Demir “Taleplerimiz çok açıktır: Atılması gereken en acil adım, 19 Kasım’da yapılacak olan kariyer sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği sırtımızdaki yükü daha da artıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim Anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve 2 Kasım’da 1 gün süreyle iş bırakıyoruz. 2 Kasım’da saat 12.30’te taleplerimizi bir kez daha PTT önünden kamuoyuna haykıracağız. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde, eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz”şeklinde noktaladı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler