Saadet Partisi’nden Köy-Koop ziyareti

23.07.2020 12:59

Saadet Partisi’nden Köy-Koop ziyareti

Saadet Partisi,  Köy-Koop ( Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği) Başkanı Ahmet Erken’ i ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren İl Başkanı Ali Demirkıran, üreticilerimizin örgütlü gücünün önemine işaret ederek, “Çiftçi Kuruluşları üreticinin hakkını alması için çalışmalar yapmaktadır. Biz de tarımda yaşanan son durumu görüşmek üzere bu ziyaretimizi yaptık. Saadet partisi olarak her alanda olduğu gibi tarım alanında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tarımda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi, bir rapor halinde tarım alanında çalışmalar yapan yetkili kurumlara ulaştırıyoruz. Edirne ekonomisinin belkemiğini oluşturan çeltik-pirinç üretimi konusundaki gelişmeleri ve hayvancılığın devamı için gerekli olan yem – süt paritesinin üretime olanak verecek düzeye getirilmesi gerektiği” açıklamasında bulundu.

Demirkıran devamla şunları söyledi; “Çiftçimize her türlü destek verilmelidir. Aksi halde üretimin azalması ithalatı zorunlu hale getirmektedir. Çeltikte ve ayçiçeğinde ihtiyacımızın ancak yarısını üretebiliyoruz. Fasulye, nohut gibi ana ihtiyaç maddelerinde bile ithalatçı olduk. Hep ‘bu son’ deniyor, ama bakıyoruz her yıl hayvan ithalatı yapılıyor. Hal bu ki çiftçimize verilen destek dışa bağımlılığı azaltır. Tarımsal üretim ülkenin gücüdür, bağımsızlığı açısından silah üretimi kadar stratejiktir” dedi.

Köy-koop Başkanı Ahmet Erken de, çeltik üretiminde sulama için gerekli enerjinin büyük bir maliyet olduğuna vurgu yaparak taleplerini şöyle aktardı, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatı vergisiz olmalıdır. Elektrikten KDV alınmasına derhal son verilmelidir.”

Demirkıran, Saadet Partisinin hazırladığı “Tarım ve Hayvancılık” konusundaki raporu Köy-Koop Başkanı Ahmet Erken’e takdim ederek raporda yer alan bilgiler konusunda şunları söyledi;

 Tarım arazileri azalmış, çiftçi sayısı düşmüş   

* 2002-2019 döneminde artan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda ihtiyacına rağmen tarım arazilerimiz %11,7 oranında azalmıştır.

*  2002 yılında 2.588.666 olan ÇKS’de kayıtlı çiftçi sayısı 2017 yılına gelindiğinde %17,6 azalışla 2.132.491’e düşmüştür.

* Tarımı ikinci plana iten, gıda arz güvenliğini kısa vadeli ithalat önlemleri ile aşmaya çalışan, yapısal sorunlara eğilmeyen hatalı tarım politika ve uygulamalarının bir sonucu olarak 2002-2019 döneminde tarım ithalatı, tarım ihracatından daha hızlı bir şekilde artış göstermiştir.

İhracat 2 Kat,  İthalat 5 Kat Artmış

2002 yılından 2019 yılına tarım ve hayvancılık ihracatı ABD doları bazında % 214,2 artmış iken, aynı dönemde ithalat artışı % 490,2 olarak gerçekleşmiştir.

 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ;

* Tarımda yapısal önlemleri hayata geçirecek şekilde kısa, orta ve uzun vadede yapılacakları içeren tüm paydaşların katkı ve görüşleri ile master plan hazırlanarak hayata geçirilmelidir.

*  Her şeyden önce, tarım sektörüne hak ettiği önem verilmeli, üvey evlat muamelesi yapılmaktan vazgeçilmelidir.

* Beton yerine toprak, betonlaşma yerine, üretim tercih edilmelidir.

* Her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da “Adil bölüşüm” olmalıdır. Üreticiden 1 liraya alınan ürün, pazarda 5 lira olursa üretim de biter, tüketici de perişan olur.

* Artan nüfus ve gıda talebi dikkate alınarak, tarım sektörünün gıda arz güvenliği açısından vazgeçilmezliği ve önemi dikkate alınmalıdır.

* ulusal güvenlik açısından günümüzde geçerli olan bütüncül ve entegre güvenlik anlayışının bir sonucu olarak gıda arz güvenliği Milli Güvenliğin bir bileşeni olarak kabul edilmeli ve tarım sektörüne yönelik politika ve uygulamalar bu hassasiyetle hayata geçirilmelidir.

* Tarım alanlarının, çayır ve meraların, su kaynaklarının korunmasına yönelik ciddi önlemler alınmalı, imar aflarına tarım alanlarının betonlaştırılmasına son verilmelidir.

* Kamusal desteklerden tarım sektörünün hakkı verilmelidir. Tarımsal desteklerin etkinliği için, bütüncül bir yaklaşımla ciddi önlemler geliştirilmelidir.

*  Sıfır vergi ve sıfır faiz ile üretim desteklenmelidir.

* Köyde yaşayan nüfusun sosyo ekonomik yapısı iyileştirilmeli en iyi şartlarda faydalanabileceği sağlık, eğitim ve diğer sosyal alanlar kurulmalıdır.

* Tarımı, tarımsal sanayi ile birlikte geliştirmeli ihracı yapılan ürünleri hammadde olarak değil katma değeri daha yüksek olan işlenmiş ürünler olarak yapılmalıdır.

Köy-Koop Başkanı Ahmet Erken, ziyaretlerinden ve çiftçinin derdi ile yakından ilgilenerek çalışmalar bu konuda önemli çalışmalar yapan Saadet Partisi’ne teşekkür etti.

Haber Merkezi

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler