“Saros kıyıları halkındır”

21.06.2021 10:41

Trakya Platformu Edirne Bileşenleri, Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesinin Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesimini 3 yıllık süreyle kiraya verilmesine tepki göstererek, Saros kumsallarının kiralanması kararından ve yapılacak tüm ihalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

“Saros kıyıları halkındır”

Trakya Platformu Edirne Bileşenleri, Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesinin Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesimini 3 yıllık süreyle kiraya verilmesine tepki göstererek, Saros kumsallarının kiralanması kararından ve yapılacak tüm ihalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

Trakya Platformu Edirne Bileşenleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesinin 23 Haziran 2021 günü yapacağı ihaleler ile Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesiminin 3 yıllık süreyle kiralanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Kiralama ihaleleri kapsamında Keşan’a bağlı Erikli Sahili’nde 6 parsel alan, Danişment ve Yayla sahilleri ile Mecidiye Köyü’ne bağlı İtalyan Koyu, Enez’de Gaziömerbey Mahallesi’nde kıyı kesiminde yer alan 3 parsel alan, Sultaniçe ve Vakıf sahillerindeki kıyı kesimi alanlarında özel ticari işletmeler kurulacaktır. Saros kumsallarında toplam 127 bin 464,32 m2 14 ayrı kıyı alanı kiralanarak ticari alan yapılacaktır. Keşan sahil kıyılarında  55 bin 363,88 metrekare kumsal alan, Enez sahillerinde ise 72 bin 100,44 m2 kumsal alan kiraya verilecektir” denildi.

“YOĞUN BİR TİCARİ FAALİYETE KURBAN EDİLECEK”

Saros kıyılarındaki kumsalların Doğal SİT Alanları olup kumsalların yoğun bir ticari faaliyete kurban edileceği ve sökülebilir dahi olsa yapılaşmalara yol açılacağının kuşkusuz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal SİT alanları mevzuatı SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır” denildi.

“KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE BİYO-CEŞİTLİLİĞİ ZENGİN BÖLGE”

Saros kumsalları ve kıyı alanının uluslararası koruma altındaki türler de dâhil olmak üzere biyo-ceşitliliği zengin bölgelerimizin üst sıralarında yer almakta olduğuna işaret edilerek, “Özellikle de alanın zengin florası, Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki türlerini de barındırmaktadır” denildi.

“DOĞAL SİT ALANINA DAİR TÜM KORUMA DÜZEYLERİ ETKİSİZ KILINACAK”

Halkın yıllardır özgürce denize girdiği, Saros kumsallarının özel işletmelere kiralanması sonucu buralarda ticari alanlar oluşturulması Doğal SİT alanına dair tüm koruma düzeylerini etkisiz ve geçersiz kılınacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi;

“T.C. Anayasası ve Kıyı Kanunu gereğince Kıyı alanları korunması gerekli, hassas bölgeler arasında özellik gösteren kamusal alanlardır. Diğer yandan SİT alanı ile ilişkili kıyı alanlarının dokusu ve yapısını oluşturan imar planlarını göz ardı ederek ticarileştirmek, yapılaştırmak hem sit alanında korunması gerekli doğal varlıkları ve dokuyu ortadan kaldırabileceği gibi kıyı alanlarına ilişkin mevzuatı uygulanamaz kılan uygulamalara neden olacaktır.

Saros kıyılarında yaşayanların karşı çıkmasına rağmen Bakanlıkça deniz kıyılarının ve kumsallarımızın özel işletmelere kiralanması milletin iradesine karşı çıkmaktır. Bakanlık ne Anayasanın ne de Kıyı Kanununun aleyhine idari kararlarla halkımızın özgürce sahilleri, kumsalları kullanmasına, denize özgürce ulaşmasına engel olacak kiralamaların ihalelerini iptal etmelidir. Saros körfezinin doğal varlıkları parası olana değil tüm insanlığa aittir. “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince “Doğal Miras” olan Saros kumsalları ve kıyılarımız devletin koruması gereken Doğal SİT Alanlarıdır.

“KIYILAR HALKINDIR”

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve sayın Edirne Valiliğine sesleniyoruz. Kıyılar halkındır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilmelidir.

Trakya Bölgesinin Anayasası olan 1/100.000  Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının 2.10.17. maddesinde “Göl, deniz ve akarsu kıyıları ile bu kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararı gözetilerek, kıyıların ekolojik özellikleri korunacaktır.” hükmü vardır.

Yanlış ve hatalı Yayla Limanı yapımı ile Yaylalılar yıllardır büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Danişment civarına yapılan mendirek ile Erikli kumsalının genişliği yarı yarıya azalmıştır. Sazlıdere ve Gökçetepe arasına inşa edilmekte olan Saros FSRU Limanı denizi doldurup, kıyı yapısına ve denizi içine ormana ve tarıma büyük darbeler vurmaktadır. Sahillerimizin atık su arıtma tesislerini, sağlıklı içme suyu tesislerini acilen yapmak yerine kumsallarımızı kiralamaya çalışan devlet kurumlarının tek amacı kamu hizmeti olmak zorundadır. Edirne İli Çevre Koruma Vakfının korumacılıktan uzaklaşması, doğal sit alanı kumsalları ticarileştirmesi kamu yararına ve Kıyı Kanununa açıkça aykırıdır.

“KUMSALLARIN KİRALANMASI KARARINDAN VAZGEÇİLMELİ”

Saros kumsallarının kiralanması kararından ve yapılacak tüm ihalelerden vazgeçilmelidir. Trakya Belediyeler Birliği, Edirne İl Genel Meclisi, ESTAB, Belediyeler, bölge milletvekillerimiz ve Trakya kamuoyu halkın haklarına acilen sahip çıkmalı ve kıyılarımızın korunması için resmen harekete geçmelidirler”

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler