Eğitim İş’ten, bankaya promosyon uyarısı; “işlemlerimizi durdururuz”

24.09.2022 11:02

22 Eylül’de eğitim çalışanlarının maaş promosyon ihalesini tekrar alan Yapı ve Kredi Bankası’na seslenen Eğitim İş Edirne Şubesi, 23 Bin TL’lık promosyonun kesintisiz şekilde ödenmesini talep etti.

Eğitim İş’ten, bankaya promosyon uyarısı; “işlemlerimizi durdururuz”

Eğitim çalışanlarının banka promosyon fesih veya güncellenmesi için gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda önceki banka Yapı ve Kredi Bankası ile tekrar anlaşıldı, ancak banka verdiği 23 bin liralık tekliften 8 bin liralık fesih bedeli keseceğini, 15 bin lira 40 aylık süre için eğitimcilere ödeneceğini belirtti. Bu promosyonu kabul etmediklerini belirten Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay; “Yapı ve Kredi Bankasından talebimiz eski anlaşmanin feshinden doğan tazminat bedelini tamamiyle iptal edip, net 23 bin TL lık rakamı eğ̆itim ç̧alış̧anlarına ödemesidir. Tatmin edici bir sonuç̧ elde edinceye kadar protesto amacıyla bankaya ait kredi kartlarını kullanmama, otomatik ödeme talimatlarını iptal etme, yatırılan maaş̧ ve ek derslerin tamamının bekletilmeden diğ̆er banka hesaplarına aktarma gibi eylem ve etkinlik şüreçinide örmeyi planlamaktayız” şeklinde sözlerini dile getirdi.

“MAAŞ PROMOSYONLARININ GÖZDEN GEÇİRİLME TALEBİMİZ KARŞILIĞINI BULDU”

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay; “Edirne Merkez’de Ocak 2022’den itibaren geç̧erli 36 aylık maaş̧ promosyonu ihalesinde eğitim ç̧alış̧anlarına 6 bin 840 TL ödeme yapılmış̧ti. Edirne İ̇l Milli Eğ̆itim Müdürlüğü̈ne 29/07/2022 tarihinde yazdığimiz yazıda, halihazırdaki maaş̧ promosyonunun gü̈ncel ekonomik koş̧ullar göz önünde bulundurularak tekrar gözden geç̧irilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Bizim ve diğ̆er sendikaların bu talebi, İ̇l Milli Eğ̆itim Müdürlüğü̈ tarafından değ̆erlendirildi ve bu haklı talep karşiliğini buldu. Mevcut sözleşmenin revize veya fesih edilmesi, sonuç̧ alınamaz ise yeniden ihaleye çikilmasi kararlaştirildi. Nitekim revize etmek iç̧in yapılan gö̈rü̈şmelerden bir sonuç̧ elde edilemedi ve yeni ihale şüreci baş̧latildi. Sözleşmenin feshi iç̧in banka yasal faiziyle birlikte kış̧ı baş̧ı 8.000 TL’ye yakın bir meblağ̆ talep etti. Bu şüreçte İ̇l Milli Eğ̆itim Müdürlüğü̈ tarafından okul müdürleri toplantısında 30 bin, 40 bin gibi rakamları en yetkili ağ̆izdan telaffuz edilmesi doğal olarak eğ̆itim ç̧alış̧anları arasında beklentinin oldukça yükselmesine sebep olmuş̧tur. Geç̧miş maaş̧ promosyon ihale toplantılarına sadece yetkili sendika temsilcisi davet edilirken, bu ihalede yetkili sendika olarak şeffaflık adına tüm sendika temsilcilerinin hazır bulunup takip etmesini özellikle talep ettik. Bu durumdan vazife çikarıp bizi yermeye çalış̧anlara aklıselim, makul mantıklı eğ̆itim emekç̧ilerinin elbette ki prim vermeyeceğ̆ınden de eminiz. Bu ihale şüreci hususunda yanlış̧ bilinen gerç̧eklere de aç̧iklik getirmenin faydası vardır. Sendikalar ihaleyi bizzat kendileri hazırlamazlar. Sözleşme şartlarını belirlemezler. Bankalarla pazarlığ̆a giriş̧mezler. İ̇hale sırasında öğretmenleri temsilen orada yetkili sendika olarak hazır bulunur, fiyat belirleyici bir unsuru yoktur. Şüreçin şeffaf ve usulü̈ne uygun yü̈rü̈tülmesine eğitim ç̧alış̧anları adına refakat eder. Fiyat belirleme, tamamen ihaleye giren bankaların kendi inisiyatifinde ve o gü̈nü̈n ekonomik koş̧ullarına bağ̆lidir. Şüreci Sendikalar değ̆il Milli Eğ̆itim Müdürlükleri yönetir”dedi

“YAPI VE KREDİ 23 BİN LİRALIK TEKLİFİ, 8 BİN LİRA KESİNTİYLE 15 BİN LİRAYLA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI”

Yapı ve Kredi Bankası’nın maaş promosyon ihalesinde 23 bin lira ile en yüksek teklif verdiğini ancak fesih bedeli kesintisi ile bunun 15 bin liraya düştüğünü aktaran Akçay; “22 Eylül 2022 Perşembe gü̈nü̈ aç̧ik arttırma usulü̈ ile yapılan maaş̧ promosyon ihalesi sonucunda önümüzdeki 40 ay iç̧in en yü̈ksek teklifi 23 bin 000 TL ile Yapı ve Kredi Bankası verdi. Reeskont faiziyle beraber fesih bedeli olan yaklaş̧ik 8 bin 000 TL düşüldüğü̈nde kalan 15 bin 000 TL civarındaki bu meblağ̆ 40 ay iç̧in epey düşük ve beklentilerin oldukça uzağ̆ında kalmış̧tır. İhale sonucu ortaya bu ç̧ikan meblağ̆ın oldukça dü̈şük ve yetersiz olduğ̆unu komisyona bildirdik. Eğ̆itim ç̧alış̧anlarına verilecek olan bu promosyonu kabul etmediğ̆imizi belirten şehrimizi de düşerek yazılı olarak da ilettik”diye konuştu

“FESİH BEDELİ İPTAL OLMAZSA BANKA İŞLEMLERİNDE EYLEM PLANLAMAKTAYIZ”

Bankanın fesih bedelini iptal ederek 23 bin liralık ücreti ödemesini talep ettiklerini, kabul görmediği takdirde banka ile yaptıkları işlemleri durduracaklarını kaydeden Murat Akçay; “Toplu sözleşme masalarında emekç̧iyi satanlar, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanırken ses yükseltemeyenler, alanlara inemeyenler veya cılız seslerle ‘miş’ gibi yapanların Eğ̆itim-İ̇ş̧’i sanki bu şüreçin tü̈m sorumlusuymuş̧ gibi lanse etmeleri de ibretliktir. Ortalama bir eğ̆itim ç̧alış̧anının maaş̧inin 7 bin ile 7 bin 700 tl arasında olduğ̆u Ocak 2022 de 36 ay iç̧in alınan 6 bin 840 TL, o dö̈nem iç̧in makul, iyi bir rakam olarak karşilanırken, ortalama bir eğ̆itim ç̧alış̧anının maaş̧inin 10 bin ile 10 bin 700 TL arasında olduğ̆u Eylü̈l 2022 de 40 Ay iç̧in alınan 15 bin TL’nin eğ̆itim ç̧alış̧anlarını mutsuz ve huzursuz hissettirmesi 9 ay gibi kısa bir sürede ülke ekonomisinin nereden nereye geldiğ̆ının ibretlik bir göstergesidir. Enflasyon, paranın alım gü̈cünün oldukça dü̈şmeside bunun üzerinde etkili olmuş̧tur, ayrıca yakın zamanda farklı kurumlarda yapılan maaş̧ ihalelerinde ortaya ç̧ikan büyük rakamlar, beklentileri de haliyle oldukça yukarı çekmiş̧tir. Dolayısıyla gö̈reçeli olarak iyi gibi duran bu meblağ̆ bizler arasında hoş̧nutsuzliğ̆a mutsuzluğ̆a sebep olmuş̧tur. Bankaların yüzde 400 yüzde 500 karlar aç̧ikladığ̆ı bu dönemde, eğitim emekç̧ilerin hakkı bu kapitalist düzende heba olmuş̧, alın teri, akıl teri ve emeği maalesef karşiliğini bulamamış̧tır. İhaleyi yeniden alan Yapı ve Kredi Bankasından talebimiz eski anlaşmanin feshinden doğan tazminat bedelini tamamiyle iptal edip, net 23 bin TL lık rakamı eğ̆itim ç̧alış̧anlarına ödemesidir. Tatmin edici bir sonuç̧ elde edinceye kadar protesto amacıyla bankaya ait kredi kartlarını kullanmama, otomatik ödeme talimatlarını iptal etme, yatırılan maaş̧ ve ek derslerin tamamının bekletilmeden diğ̆er banka hesaplarına aktarma gibi eylem ve etkinlik şüreçinide örmeyi planlamaktayız. Edirne Merkez İ̇lçede şüreçin takipçişi, eğ̆itim emekç̧ilerinin haklarının azami ölçüde elde edilmesinin peşinde olacağ̆imizi bir kez daha ilan ediyoruz”dedi
Ayrıca Arda Tunca’nın vefatının 28.yılı sebebiyle rahmetle andıklarını söyleyen Akçay; “Bugü̈n Kırklareli doğumlu meslektaş̧imiz Adnan Tunca nın şehit ediliş̧inin 28. yılı. Bu vesile ile baş̧ta şehit öğretmenimiz Adnan Tunca olmak ü̈zere gö̈rev baş̧ında şehit edilen tü̈m meslektaş̧larımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”diyerek noktaladı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler