Sağlıkçılardan ‘siyah kurdeleli’ saygı duruşu

18.09.2020 10:34

Edirne’de sağlık çalışanları, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarını  yakalarına taktıkları silah kurdele ile birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak andı.

Sağlıkçılardan ‘siyah kurdeleli’ saygı duruşu

Edirne’de sağlık çalışanları, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarını  yakalarına taktıkları silah kurdele ile birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak andı.

Edirne Tabip Odası tarafından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde koronavirüsle mücadele ön saflarda yer alan hekim ve sağlık çalışanlarının anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak basın açıklaması yaptı.

“92 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ”

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, koronavirüs salgınının başlangıcından beri resmi rakamlara göre 7 bin 249 vatandaşımızın hayatını kaybetiğini, bunlarının 92’sinin ise sağlık çalışanı olduğuna dikkat çekerek, Kovid-19 resmi kayıtlarında yer almayan on binlerce vatandaşın bu dönemde “bulaşıcı hastalık” nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

“SALGININ YÖNETİLİŞ BİÇİMİ YETERSİZ VE KAYFI VERİCİ”

Altun, suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceklerini belirterek, “Kovid-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Covid-19 salgın sürecinin bugüne kadar ki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz. Ülkeyi yönetenler ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz” dedi.

SİYASİ PARTİLERE İŞBİRİLĞİ VE KOORDİNASYON ÇAĞRISI

TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin Kovid-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapan Altun, “TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte Covid izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda Çağrıcı olmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığlını başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte “Covid-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi” oluşturmasını talep ediyoruz” dedi.

“KAMUSAL BİR SAĞLIK PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Sağlıkta dönüşüm programlarının iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Altun “Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu, nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler olmak üzere kent konseyleri işçi-memur sendikaları, hemşeri —köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır. Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm —kalem savaşına dönüşen Covid-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz. Yıllardır dillendirdiğimiz ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile cisimleşen; sağlıkta özelleştirme — performans sistemi ve kamu özel idaresi odaklı milyarlık kiralara neden olan “şehir hastaneleri”nin Covid-19 salgını ile insanı değil sermayeyi ve karı öncelediği görülmüş oldu. Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir. “Koruyucu hekimlik —sağlık” hizmetlerinin öncelenmesi geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugünün ve geleceğin sağlık perspektifidir. İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir perspektifle yeniden düzenlenmesini, Aile Sağlığı Merkezlerinin varlığı ve çalışanları ile birlikte kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmasını ve acil olarak tüm ASM binalarının kamu eli ile temini ve onarımı ile ek sağlık personel ataması yapılmasını istiyoruz. Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz. Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına yönelik insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri – emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Bu adımları atmayanların, COVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler üzerinden, olağandışı durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz. COVID-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştiri iP sağlık çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu b süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.,”dedi.

 

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler