Vali Kırbıyık, “Yağma ve talan aramak özensizliktir”

15.12.2022 10:51

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Saros Körfezi Çalıştayı’nda tartışmaya açılan alan başkanlığı önerisine gelen eleştirilere değinerek, “Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum. Bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, “Yağma ve talan aramak özensizliktir”

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, geçtiğimiz hafta sonu Keşan İlçesi’nde gerçekleştirilen Saros Körfezi Çalıştayı’nda tartışmaya açılan alan başkanlığı önerisine yönelik eleştirilere düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

Alan başkanlığı önerisinin ete kemiğe bürünmediğini sadece fikir olarak sunulduğunu belirterek yapılan eleştirilere “Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum. Bir özensizliktir. Bunu da biz muhataplarımıza yakıştıramıyoruz. Ben kamu kurumlarını buradaki en üst yöneticisiyim. Siyasi tartışmaların içerisinde bir aktör değilim. Vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak bence şık bir durum değil. Ben görevlerimi biliyorum” dedi.

Toplantıya siyasi parti temsilcilerin çağrılmamasına yönelik eleştirilere de değinen Vali Kırbıyık, toplantıları düzenleyenleri ve katılacakları ‘her toplantıyı il başkanlarına mı onaylatacağım’ diyerek her kesimin temsilcisinin toplantıda yer aldığını söyledi.

“ALAN BAŞKANLIĞINI SADECE FİKİR OLARAK SUNDUK”

Saros Çalıştayı’nda herkesin fikirlerini dinlediklerini, değerlendirmelerde bulunduklarını ve alan başkanlığı önerisinde bulunduklarını söyleyen Vali Kırbıyık, “Aslında çok tarzımız olmayan bir iş yapıyoruz. Ben kolay kolay siyasi tartışmaların içerisinde yer alan ya da cevap veren bir insan değilim. Ama bugün bu toplantıyı yapma gereği hissettim. Özellikle bazı hususları açıklığa kavuşturmam gerektiğini değerlendiriyorum. Keşan ilçemizde bir Saros çalıştayı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, bir mevcut durum analizi yapalım güçlü yönlerimizi görelim. Avantajlı yönlerimizi hep birlikte ele alalım. Dezavantajlarımız nelerdir, bunları konuşalım. Sorunlarımız nelerdir hep birlikte tartışalım. Ve bölgenin geleceğine yönelik ne tür iyileştirmeler yapabiliriz, ne tür hedefler koyabiliriz bunu hep birlikte tartışalım istedik. Sabahki oturumda basına açık bölümünde ben de Saros’la ilgili kendi kişisel görüşlerimi paylaştım. Yaklaşık yedi aydır burada görev yapıyorum. Gözlemlerim oldu. Çalışmalarımız oldu. İncelediğimiz dosyalar oldu. Ben de doğal olarak bu ilin valisi olarak görüşlerde, önerilerde bulunma durumundayım. Orada bu basın toplantısında bu çalıştay bu bölümde açıkladık. Tespit ettiğimiz avantajlar vardı, dezavantajlar vardı bunları söyledik. Bir de bir öneri getirdik alan başkanlığıyla ilgili bir önerinin tartışılmasını istedik. Bakın, şunu söylemedik. Biz alan başkanlığa çalıştık, hazırladık sunuyoruz, yapıyoruz demedik. Bu bir fikir boyutunda daha henüz ete kemiğe bürünmüş çalışması yapılmış bakanlıklara taşınmış ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla burada bir noktaya getirmiş bir iş değil. Sadece konunun tüm taraflarının bilgisi olsun ve fikirlerini alalım. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yani bu konunun tartışılmasından da o toplantıları destekleyen de oldu, eleştiren de oldu. Olacak tabii doğaldır. Herkesin bunu desteklemesi filan beklemiyoruz, eleştirenlerin de olacağını öngörüyoruz. Karşı çıkanların da olacağını öngörüyoruz. Ki bu tartışma yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla her siyasi partinin içerisinde destekleyen de var. Karşı çıkanlar da var. Farklı eleştirileri olan da var. Bunu çok doğal ve olağan buluyorum” dedi.

“KARŞI ÇIKILIRKEN PEŞKEŞ ÇEKME, YAĞMA, TALAN. ARKADAŞLAR NE OLUYORUZ?”

Sunulan fikre karşı çıkmanın çok doğal olduğunu ancak kullanılan söylemlerin belli çizgiler içinde kişilik haklarına zarar vermeyecek şekilde olması gerektiğine dikkat çeken Vali Kırbıyık, “Ama bu tartışmalar yapılırken değerli arkadaşlar bazı kriterlerimizin bazı sınırlamalarımızın olması lazım. Yani nedir bu sınırlamalar?  Kişilik haklarıyla ilgili durumlarımız var. Kurumların saygınlığıyla ilgili, sorumluluklarımız var. Kamu yöneticilerinin gündelik siyasi tartışmalarının dışında tutulmasına dair sorumluluklar var. Bakın dün bir siyasi partimizin Keşan İlçe Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Ben de gece açıklamaları gördüm. Şimdi ifadelere bakıyorum. Yani karşı çıkmak yine söylüyorum çok doğal. Ama karşı çıkılırken yağma, talan, peşkeş çekme, rant. Arkadaşlar ne oluyoruz? Yani hakikaten ne oluyoruz? Ben anlamıyorum. Bir fikri söylemişiz ve bu fikrin tartışılmasını arzu ediyoruz. Karşı çıkmak yine altını çizerek söylüyorum. Çok doğal hakkı. Herkesin çok doğal hakkı. Herkes karşı çıkabilir, bunun Saros’a da getirmeyeceğini ifade edebilir. Zarar verebileceğini düşünebilir, başka modeller önerebilir. Ama bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak ifadeleri dikkatle seçerek kullanmak istiyorum, bir özensizliktir. Bunu da biz muhataplarımıza yakıştıramıyoruz. Benim burada bir sorumluluğum var. Ben kamu kurumlarını buradaki en üst yöneticisiyim. Siyasi tartışmaların içerisinde bir aktör değilim. Bundan uzak durmak için de elimden geldiğince özen gösteriyorum. Ama bu sorumluluk sadece bana ait değil. Siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu aynı şekilde taşıması lazım. Bir Valinin önerisiyle ilgili olarak bir tartışma yapılacaksa buradaki söylenecek ifadelerin belli çizgiler içerisinde kalması, hem kişilik hakları arasında son derece önemlidir, hem o kurumların saygınlığı açısından önemlidir. Ben Edirne Valiliği’nin 204. valisiyim. Benden sonra da valiler gelecek, benden önce de çok vali geldi gitti. Biz bu bilincin içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Ona göre de gayret ediyoruz. Ama bu Edirne Valiliği’nin kurumsal saygının korunması benim kadar buradaki diğer siyasi aktörlerinde görevi. Bu sorumluluğa herkes riayet etmek durumunda, dışına çıkılmamasını özellikle herkesten istirham ediyoruz” dedi.

“BANA GÖREVLERİMİ HATIRLATMAK ŞIK DEĞİL BEN GÖREVLERİMİ BİLİYORUM”

Vali Kırbıyık “Şimdi orada ne demişiz? Çok başlı incelenmesi lazım demişiz. Şimdi benim ifade ettiğim husus bir hukuksal konu. Neyi söylüyoruz? Diyoruz ki mesela imar planlamasında yetki birden fazla idareye ait. Idare eden kastım da imar planlarını onaylama yetkisi meclislere. Keşan Belediye Meclisi’nin bir imar planı onaylama yetkisi var. Enez Belediyesi’nin imar planını onaylama yetkisi var. Il genel meclisinin imar planlarını onaylama yetkisi var. Şimdi bakın burada diyor ki muhatabımız vali olarak bu çok başlığı gidermek sizin göreviniz. Benden şunu mu bekliyorlar? Ben belediye meclislerinin yerine geçeyim karar mı alayım? Arzu ediyorlarsa bunu da yani Türk hukuk sistemi izin vermiyor ama tartışalım. Nasıl yapacaksın ya burada belediye meclislerinin bir görevinden bahsediyoruz ve buradaki belediye meclisleri kendi görevini yürütürken elbette kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. Ve birbirlerinin altlık veya üstlük ilişkisi olmadığı için planlar birbirinden bağımsız ve sonuçta da bence bir bütüne hizmet etmiyor. Bunu ifade ediyoruz. Ama vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak bence şık bir durum değil. Ben görevlerimi biliyorum. Ve o görevlerimi sınırları içerisinde kalmaya mümkün olduğunca özen gösteriyorum. Özellikle bu hususu hem kamuoyuna hem değerli basın mensuplarına iletmek için sizleri davet ettim. O anlamda teşekkür ediyoruz” dedi.

“TOPLANTIYA KİMLERİN KATILACAĞI, KİMLERİN YAPACAĞINI İL BAŞKANLARINA MI ONAYLATACAĞIM?”

Siyasi parti temsilcilerinin toplantıda yer almamaları konusunda ki söylemlerine cevap veren Kırbıyık, “Bakın ben başlangıçta kimleri davet ettiğimizi söyledim. Yani tüm belediyeleri konuyla ilgili tüm yerel yönetimleri davet ettik. Il genel meclisi başkanımız oradaydı. İl genel meclis üyeleri oradaydı. Her siyasi partinin orada temsilcisi vardı. Bu ilin valisi olarak hangi toplantıya kimleri davet edeceğimizle ilgili bizim de belli inisiyatiflerimiz olacak. Ben hangi toplantının kimler tarafından yapılacağını, katılımcıların kimler olacağını, il başkanlarına da mı onaylatacağım? Böyle bir düzen mi olacak? Yani orada ben her kesimin temsilcisinin olduğunu düşünüyorum. Kamuoyuna açık bir şekilde paylaştık. Ortada bir ete kemiğe bürünmüş bir çalışma yok. Fikrini herkes beyan edebilir. Siyasi partilerin il temsilcileri de belirtebilir. İlçe temsilcileri de belirtebilir. Herkes bu konuda görüşünü bildirebilir. Ama nereye, kimi, nasıl davet edeceğimizle ilgili bizim de kendimize ait devletimizin usul ve esasları var. Ona uygun şekilde devam ediyoruz. Ben insanların yaptığı faaliyetlere, kime nasıl davet ettiklerini karıştırıyorsam, bu konuda da herkesin aynı nezaketi göstermesini bekliyorum” diye ifade etti.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler